Zabytki

KIRKUT

POMNIK POLEGŁYCH

Cmentarz Żydowski (Kirkut)

Więcej zdjęć: Wikmedia/Wikipedia

Lokalizacja: Północna część miejscowości, ul. Fabryczna (wejście z drugiej strony od ul. Klinkiernianej)

Pomnik ku czci poległych w w latach 1863, 1920, 1939 i 1940

Lokalizacja: Rynek (centrum miejscowości)

POMNIK OFIAR HOLOKAUSTU

Pomnik ku czci ofiar Holokaustu

Lokalizacja: Północna część miejscowości, skrzyżowanie ulic FabrycznejLubelskiej/Ogrodowej

KUCZKI

KOŚCIÓŁ (TARNOGÓRA)

Budynki przy mieszczące przed wojną domy modlitwy (kuczki)

Lokalizacja: ul. Lubelska 61 i 91

Kościół rzymskokatolicki, pw. św. Zofii

Lokalizacja: Tarnogóra, ul. Krakowskie Przedmieście

Opis: Kościół murowany z cegły i kamienia, jednonawowy, wybudowany w 1544 r. z fundacji Jana Tarnowskiego. Wewnątrz zabytkowe rzeźby, obrazy oraz epitafia, związane z rodziną Czyżewskich, jednych z ostatnich właścicieli majątku Tarnogóra. Dzwonnica bramowa z 3 dzwonami.

PAŁAC (TARNOGÓRA)

MŁYN (TARNOGÓRA)

KOŚCIÓŁ (ORŁÓW MUROWANY)

DWÓR (ORŁÓW MUROWANY)

ZAMCZYSKO (ORŁÓW MUROWANY)

Neogotycko-klasycystyczny pałac z parkiem z XIX wieku (Pałac Tarnowskich)

Park jest popularnym celem wycieczek dla mieszkańców Izbicy i Tarnogóry, oraz dla turystów. Można w nim znaleźć przykłady pomników przyrody (wiązy górskie o średnicy ok 3 m., oraz dąb błotny o średnicy pnia 3,5 m.)

Lokalizacja: Tarnogóra, ul. Krakowskie Przedmieście

Młyn wodny, stawidła, i mała elektrownia wodna

Lokalizacja: Tarnogóra, ul. Krakowskie Przedmieście, nad rzeką Wieprz

Kościół pw. św. Kajetana

Lokalizacja: Orłów Murowany

Zespół pałacowy (dwór i oficyna) należąca w przeszłości do hr. Kickiego

Lokalizacja: Orłów Murowany

Pozostałości średniowiecznego zamczyska (fortalicja)

Lokalizacja: Orłów Murowany

PAŁAC (STRYJÓW)

Pałac Smorczewskich

Lokalizacja: Stryjów

ZESPÓŁ DWORSKI (DWORZYSKA)

Zespół dworski - dwór, park, spichlerz - w Dworzyskach

Lokalizacja: Dworzyska

Opis: W skład założenia wchodzą dwór, spichlerz i park. Ponadto w obrębie obiektu znajduje się dworski budynek gospodarczy. Wybudowane na przełomie XIX i XX w.

Cmentarz w Tarnogórze-Kolonii

CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ (TARNOGÓRA-KOLONIA)

Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej

Lokalizacja: Tarnogóra-Kolonia

Opis: Położony na szczycie wzgórza, nieopodal uroczyska Czantoria. Zajmuje powierzchnię ok. 0,3 ha. Na cmentarzu znajduje się 11 ziemnych, zbiorowych mogił. Pochowano tu żołnierzy rosyjskich i austriackich. Założony w 1915 r.

Cmentarz w Tarnogórze-Kolonii

SKANSEN (LUBLIN)

Najstarsza zachowana chata z Wyzyny Lubelskiej, pochodząca z Tarnogóry

Lokalizacja: Muzeum Wsi Lubelskiej (Skansen), al. Warszawska 96, Liblin (65 km. od Izbicy)

WIEŻA CIŚNIEŃ

Wieża ciśnien obługująca Klinkiernię (fabrykę klinkieru) z 1911

Lokalizacja: Północna część miejscowości, ul. Fabryczna

Zdjęcie linkowane ze strony http://www.wieze.geotor.pl/wieze_cisn/izbica_1/izbica_1.htm

Wieża Cisnień