Zadłużenie gm. Izbica największe w powiecie

Post date: 2013-02-13 16:49:33

Na koniec 2012 r. zadłużenie Gminy Izbica wynosiło 11,5 mln. zł. Obok zadłużenia Gminy Krasnystaw, 11,7 mln. zł, jest to największe, jednostkowe zadłużenie w powiecie. Najmniejsze zaś ma Gmina Gorzków, bo zaledwie 152 tys. zł. Także w przypadku przeliczenia na głowę mieszkańca, które lepiej obrazuje rzeczywiste zadłużenie gmin, jest to największe zadłużenie w powiecie (1.332 zł/osobę). Na drugim miejscu jest Gmina Krasnystaw (1.313 zł/osobę), zaś najbardziej oszczędna jest znów Gmina Gorzków, gdzie zadłużenie wynosi zaledwie 40 zł/osobę.

Oczywiście skala zadłużenia nie jest sama w sobie wyznacznikiem czegokolwiek, najważniejsze są efekty gospodarcze osiągane przy udziale uzyskanych przy pomocy zaciągnientych zobowiązań inwestycji, a tych w naszej Gminie jest niemało, by wymienić m.in.: remont szkoły w Izbicy, budowę kanalizacji i instalacji wodnej w miejscowościach gminy, a także na budowę budynku Urzędu Gminy (chociaż ta ostatnia inwestycja niekoniecznie wszystkim musi wydawać się "prorozwojowa").

Warto przy tym wspomnieć, że wg Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie (załączamy skan dokumentu) zadłużenie Gminy wg przyjętej w dokumencie metodologii wynosi 57,07% budżetu Gminy, co jest wynikiem niebezpiecznie bliskim ustawowej granicy 60%, chociaż zaplanowany sposób spłaty zadłużenia został zaopiniowany pozytywnie przez Izbę. Miejmy nadzieję, że radni naszej Gminy dwukrotnie ogladają każdą wydaną złotówkę, oraz bacznie monitorują efekty zrealizowanych inwestycji, dbając przy tym, by zadłużenie nie przybrało rozmiarów problemu pożerającego znaczne kwoty pieniędzy w celu samej obsługi długu.