Wykluczenie cyfrowe w Gminie

Post date: 2013-02-15 13:25:17

Zapewne nikt nie ma wątpliwości, że dostęp do Internetu, a nawet do samych komputerów, w naszej Gminie nie jest zbyt powszechny w porównaniu z większymi miastami Polski i regionami państw wysoko-rozwiniętych. Jednym z projektów współfinansowanych ze środków UE jest Program Innowacyjna Gospodarka - eInclusion. Cele projektu same w sobie są szczytne, a i środki niemałe. W skali Polski jest to ponad 230 mln. zł., zaś sama gm. Izbica przystąpiła do tego projektu.

W ramach projektu fundowany jest dostęp do Internetu dla określonej liczby gospodarstw domowych na terenie gmin (w gm. Izbica jest to 30 gospodarstw domowych i 7 placówek wychowawczo-oświatowych). Dane z gminnego Biuletynu Informacji Publicznej znajdują się tutaj, zaś partnerem Gminy została Wschodnia Fundacja Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego z Lublina. Fundacji i Gminie życzymy sukcesów w realizacji projektu!

Oddając sprawiedliwość szczytnym celom projektu, chcielibyśmy zadać kilka pytań (przesłaliśmy je także Urzędowi Gminy w Izbicy, jak na razie bez odpowiedzi):

  1. W jaki sposób zostaną wybrani Beneficjenci Końcowi programu (czyli gospodarstwa domowe)? Czy kryteria wyboru będą jasne, a wyniki otwarcie podane do wiadomości publicznej?
  2. Jak dokładnie instalacja sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w 7 jednostkach (w tym: publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania Beneficjenta) ma przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu? Czy sprzęt będzie dostepny wszystkim mieszkańcom Gminy, uczestnikom działalności jednostek (np. uczniom), czy tylko pracownikom jednostek? Słowem, czy komputer nie wyląduje przypadkiem w gabinecie dyrektora szkoły?
  3. Czy 30 gospodarstw domowych to nie jest zbyt nikła liczba, by miała wpływ na wykluczenie cyfrowe w Gminie, szczególnie gdy projekt wydaje się ambitny (rozległy) pod względem organizacyjnym (konferencje prasowe, szkolenia, ubezczpieczenie sprzętu, ulotki, catering w czasie szkoleń, artykuły w prasie)? Czy koszty działań dodatkowych (konferencje, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia, catering) nie wygenerują ogromnych kosztów w przeliczeniu na jednego Beneficjenta Końcowego?

PS. Portal izbica.info życzy także Gminie większej staranności przy tworzeniu regulaminów projektów! Dostępny tutaj regulamin zawiera interesujące "kwiatki", jak np. "§ 4. pkt 1. b). ich celem statutowym jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i wspieranie rozwoju społeczeństwa inflacyjnego". Dodatkowo, Wójt Gminy jest podpisany w konwencji pionowej, co zajmuje całą stronę (chyba chodzi tutaj o wspomnianą inflację). Miejmy nadzieję, że nasze społeczeństwo dzięki projektowi nie stanie się zbyt inflacyjne :).