Wieprzkowice, Jstibicza, Mehi ...

Post date: Mar 6, 2013 9:14:58 PM

Nazwy w tytule jakby znajome? Dobrze myślicie; to jedne z pierwszych nazw miejscowości na terenie dzisiejszej Gminy Izbica. Ponieważ w wiekach XIV-XVI, czyli od kiedy istnieją źródła pisane odnoszące się do miejscowości na terenie dzisiejsze Gminy, pisownia języka polskiego nie była skodyfikowana, a i w powszechnym uzyciu była łacina (przynajmniej do celów kancelaryjnych), to każdy skryba pisał nazwy miejscowości, tak jak mu się w danej chwili zachciało.

Poniższa lista przedstawia niektóre wersje nazw miejscowości na terenie dzisiejszej Gminy, tak jak je można znaleźć w dokumentach z wieków XIV-XVI, i została opracowana na podstawie Metryki Koronnej, dokumentów z Archiwum Książąt Sławuszków, oraz innych źródeł:

  • Izbica: Jstibicza, Ysbicza, Izdbice, Istbycza, Istbicza, Izdbicza, Isbicza, Izdbicze, Novi Tarnow
  • Mchy: Mehi, Mchi
  • Stryjów: Striiow, Stryow
  • Wirkowice: Wieprzkowice, Wirbkowice, Wierzbkowice, Vyrbkovycze
  • Ostrzyca: Ostrzyga, (rus.) Ostrucza, Ostrzicza, Osthrycza
  • Dworzyska: Dworziska
  • Tarzymiechy: Tharszmechi, Tarżymiechy
  • Orłów: Orlow, Orelsk (prawd.)
  • Tarnogóra: Tharnogora