Tąpnięcie w izbickiej oświacie - Nowy Tydzień

Post date: Feb 7, 2013 4:04:40 PM

Nadchodzą zmiany w oświacie. Cztery szkoły podstawowe (Wirkowice, Tarzymiechy, Tarnogóra i Tarnogóra Kolonia) mają trafić pod dowództwo stowarzyszeń. Ten krok został podjęty w celu zapewnienia działalności szkół oraz uniknięcia ich zamknięcia.

Więcej w pełnym artykule.