Szkoły w gminie przekazane stowarzyszeniom

Post date: Feb 17, 2013 11:08:49 PM

Izbicki Samorządowy Ośrodek Oświaty zarządza w chwili obecnej 4 szkołami podstawowymi, oraz 2 zespołami szkół (szkoła podstawowa plus gimnazjum). Sytuacja ta zmieni się prawdopodobnie we wrześniu, kiedy wszystkie samodzielne szkoły podstawowe w Gminie (Tarnogóra, Tarnogóra-Kolonia, Wirkowice, Tarzymiechy) przejdą pod zarząd stowarzyszenia lub stowarzyszeń. Do wspomnianych wyżej szkół uczęscza po ok. 50-70 uczniów.

Izbicki samorząd starał się utrzymać działalnośc większości szkół na terenie Gminy, nawet pomimo faktu, że w okolicznych gminach szkoły z siedzibą w mniejszych wsiach były masowo zamykane. Po 1989. większe likwidacje szkół dotknęły tylko wschodnią część gminy, gdzie ze szkół w Wólce Orłowskiej, Stryjowie, Orłowie Murowanym i Kryniczkach uczniów przeniesiono do szkoły utworzonej w wybudowanym w 2005 r. budynku w Orłowie Drewnianym (obecnie zespół szkół). Więcej informacji o tych wydarzeniach można znaleźć w książce Historia Szkół w Gminie Izbica.

Kwestię tę obiecujemy potraktować bardziej szczegółowo już wkrótce.