Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Post date: Sep 24, 2014 10:47:41 AM

Podesłane przez Ascend Consulting:

Jeśli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić nowego pracownika pomyśl o możliwościach wparcia jaki oferuje Ci Powiatowy Urząd Pracy. Takim wsparciem jest możliwość refundacji kosztów wyposarzenia lub doposażenia stanowiska pracy. Maksymalna kwota dofinansowania stanowi 6–krotność średniego wynagrodzenia i od 1 września wyniesie 22 439,82 zł.

Refundacje mogą pozyskać podmioty :

  • Prowadzące własna działalność gospodarczą,
  • Niepubliczne szkoły i przedszkola,
  • Producenci rolni, którzy spełniają warunki regulaminu Urzędu Pracy – czyli m.in. prowadzą działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o refundację.

Pracodawca może uzyskać środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w szczególności na zakup :

  • urządzeń,
  • maszyn,
  • narzędzi,
  • oprogramowania

które są specyficzne dla danego stanowiska pracy.

Drugą możliwością wsparcia dla pracodawców są pożyczki na utworzenie stanowiska pracy – wysokość pożyczki może stanowić nawet 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (22 439,82 zł). Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie może być dłuższy, niż 3 lata a pożyczkobiorcy nie przysługuje okres karencji.

Informacje o tych i innych działaniach znajdziecie Państwo na stronach internetowych i w siedzibach Powiatowych Urzędów Pracy.