Podsumowanie Szlachetnej Paczki

Post date: Dec 11, 2013 2:30:48 PM

Lider Szlachetnej Paczki w naszym rejonie (Łukasz Bartnik) przesłał nam następującą wiadomość.Dziękujemy za uczestniczenie w tym bardzo ważnym wydarzeniu. Naszym marzeniem jest aby jak najwięcej osób dowiedziało się czym jest SZLACHETNA PACZKA, jak działa i komu pomaga, aby w przyszłych latach więcej rodzin mogło nie tylko otrzymać pomoc, ale również podzielić się tym co mają z innymi.

Wszystkie rodziny z Rejonu Powiat Krasnostawski i Rejonu Krasnystaw mają Darczyńców, w sumie 46 rodzin, dziękujemy wszystkim za serce. Mamy nadzieję że wspólnie sprawiliśmy, że dla wielu rodzin nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą radośniejsze.

Na chwilę obecną w Rejonie Powiat Krasnostawski dostarczyliśmy paczki do 28 rodzin, pozostałe 5 rodzin otrzyma je w ciągu najbliższego tygodnia. W przygotowaniach dla tych 28 rodzin które już otrzymały pomoc wzięło udział 530 Darczyńców, łączna wartość paczek wynosi około 63 000 zł, średnio dla jednej rodziny w naszym rejonie pomoc przygotowywało 19 osób, a średnia wartość paczki to 2 250 zł. Łącznie rodziny otrzymały około 290 paczek przygotowanych przez Darczyńców.

Całe to dobro nie mogłoby się odbyć bez ludzi dobrej woli, którym w tym momencie chcielibyśmy podziękować:

Dziękujemy księdzu Jackowi Wiosna Stryczek za powstanie projektu SZLACHETNA PACZKA, Łukaszowi Miszonowi, koordynatorowi krajowemu za kierowanie projektem i wszystkim jego bliskim współpracownikom, wszystkim koordynatorom wojewódzkim, gorąco pozdrawiamy naszego koordynatora województwa lubelskiego Magdalenę Sałek. Dziękujemy wszystkim koordynatorom regionalnym, również gorąco pozdrawiamy naszego koordynatora Kamilę Kazałę. Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim osobom w SZLACHETNEJ PACZCE za to co robią i czego wspólnie razem dokonujemy.

Chciałbym podziękować naszym Wolontariuszom SuperW bez których nie udało by się pomóc aż 33 rodzinom w naszym rejonie (Izbica):

Annie Mazurek, Agnieszce Zielonce, Agnieszce Bojarskiej, Ewie Kozyrze, Ilonie Siwińskiej, Edycie Wilgockiej-Pawlak, Annie Orkiszewskej, Teresie Przysiężniak, Edycie Kozyrze, Martynie Nizioł, Dagmarze Chojan i Grażynie Koszyk.

Podziękowania składamy także wolontariuszom z rejonu Krasnystaw:

Magdalenie Adamczuk, Karolinie Demczuk, Aleksandrze Kaźmierczuk, Lucynie Majkut, Dorocie Sawie, Paulinie Pastuszak, Katarzynie Kalman i Rebece Nowak.