Nagrodzony projekt ochrony roślinności w Zalesiu

Post date: Mar 22, 2013 4:16:47 PM

Pan Zenon Rusztyn został nagrodzony Lubelską Nagrodą Ekologiczną „Suseł 2012”, za inicjatywę aktywnej ochrony murawy kserotermicznej w Zalesiu k. Izbicy. Więcej informacji na stronie NGO. Gratulujemy!

Stanowisko roślinności kserotermicznej (stepowej) jest jednym z pomników przyrody w gm. Izbica, o powierzchi ok. 1 ha. Drugie takie w naszej gminie znajduje się w Tarnogórze. Listę pomników przyrody w naszej gminie możecie znaleźć w dziale Atrakcje.

Opis nominacji: „Pan Zenon Rusztyn z własnej inicjatywy, na własny koszt wyciął krzewy na ok. 30 arach murawy kserotermicznej objętej ochroną w formie pomnika przyrody znanego pod nazwą „Zalesie” k. Izbicy. Bogata gatunkowo murawa kserotermiczna będąca stanowiskiem wielu gatunków rzadkich i chronionych (m.in. ostrożnia pannońskiego Cirsium pannonicum, marzanki barwierskiej Asperula cynanchica, głowienki wielkokwiatowej Prunella grandiflora, astra gawędki Aster amellus, omanu wąskolistnego Inula ensifolia) opisywana była w literaturze już w latach 60-tych. W latach 80-tych została objęta ochroną prawną w formie pomnika przyrody. Jednak zaprzestanie użytkowania muraw (wypasu) spowodowało nadmierny rozwój krzewów. Rozrastające się krzewy zacieniają światłolubne gatunki, uniemożliwiają im wzrost i rozwój, co w konsekwencji prowadzi do ich zaniku. Mimo objęcia ochroną prawną na terenie pomnika przyrody nie były prowadzone konieczne do utrzymania muraw zabiegi ochrony czynnej. Murawą „zaopiekował się” właściciel gruntu, na którym jest ona położona – p. Zenon Rysztyn. Wycięcie krzewów przyczyniło się do zachowania jednej z coraz rzadszych na Lubelszczyźnie muraw reprezentujących typowo wykształcony zespół roślinny Inuletum ensifoliae”