List Mieszkańca i odpowiedź Wójta

Post date: Feb 28, 2015 2:02:06 PM

Lista spraw dyskutowanych przez obu izbiczan:

  1. Zwolnienie emerytów i zatrudnianie ludzi młodych
  2. Obniżenie wynagrodzenia Wójta
  3. Oddłużenie gminy
  4. Wójt Lewczuk obiecywał, że nie będzie czystek personalnych w Urzędzie Gminy
  5. Obniżenie podatku rolnego i opłaty za śmieci