Linia kolejowa nr 69 cd.

Post date: Mar 16, 2013 1:48:40 PM

W poprzednim poście pisaliśmy o historii i perspektywach linii kolejowej nr 69 przebiegającej przez Izbicę. 7 marca w zamojskim ratuszu odbyło się spotkanie, na którym rozważano możliwość reaktywacji połączenia Warszawa-Lwów. Rozmawiano m.in. o użyciu środków europejskich z nowej perspektywy budżetowej 2014-2020 w dofinansowaniu pomysłu. W spotkaniu wzięła udział lokalna wierchuszka (m.in. Starosta pow. Krasnostawskiego Janusz Szpak), Konsul Honorowy Ukrainy w Lublinie Vladyslaw Kanevskyi, oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego, Arkadiusz Bratkowski, który forsuje cały pomysł.

Cała idea spotkała się z dwojakim przyjęciem ze strony entuzjastów kolei na Lubelszczyźnie. Z jednej strony uruchomienie linii rozbudziłoby nieco linię, dodając do obecnych relacji pociąg dalekobieżny, którym można by dojechać do Warszawy (a może i nawet do Gdańska) i do Lwowa bez przesiadki w Lublinie (chociaż w Izbicy ten pociąg raczej się nie zatrzyma) i Rzeszowie.

Z drugiej, lokalni entuzjaści kolei uważają pomysł za mocno marzycielski, wskazując, że zaangażowanie parlmentarzystów powinno być raczej skierowane na ratowanie zamykanych odcinków kolejowych (Zamość-Hrubieszów i Zwierzyniec-Hrebenne), niż na promowanie tak mało prawdopodobnych pomysłów. W tym celu wystosowali list otwarty do Pana Posła Bratkowskiego, w którym wykazują, że połączenie do Lwowa wymagałoby przebudowy linii z Rawy Ruskiej do Lwowa (jest szerokotorowa), co przy obecnym kryzysie finansowym, jeszcze bardziej dającym się we znaki Ukraińcom niż nam, byłoby bardzo trudne w realizacji.

Zaangażowanie parlamentarzysty do PE losami naszej linii kolejowej jest cenne. Chociaż raczej nie wpłynie na liczbę pociągów zatrzymujących się w Izbicy, to dodatkowy pociąg jadący np. do Gdańska, a zatrzymujący się w Krasnymstawie byłby miłym dodatkiem do istniejącej oferty kolejarskiej.

Więcej nt. samego spotkania można znaleźć w Gazecie Zamojskiej, Tygodniku Zamojskim, oraz w portalu Zamość On-Line.

O historii budowy linii kolejowej nr 69 możecie przeczytać w 18 nrze Nestor-a na str 13. Zaś o nieistniejącej już wąskotorówce Izbica-Żółkiewka, w nrze 20 na str 32.