Konkurs historyczny w ZS w Izbicy

Post date: Oct 28, 2014 3:35:03 PM

20. października 2014 r. w Zespole Szkół w Izbicy odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu historycznego, literackiego, plastycznego i fotograficznego pod hasłem ,, Czy wrócę...droga w nieznane’’. Jego organizatorami była Fundacja Bildungswerk Stanislav Hanz z Kassel i Gimnazjum w Izbicy.

Po raz pierwszy konkurs poświęcony był pamięci niedawno zmarłego wybitnego historyka, przyjaciela szkoły – pana Roberta Kuwałka.

Zwycięzcami konkursu zostali: Wiktoria Nizioł (kategoria historyczna), Jakub Magdziak (kategoria literacka), Izabella Saj (kategoria plastyczna), Bartosz Skrzypek (kategoria fotograficzna).

Przedstawiciele Fundacji Bildungswerk Stanislav Hanz z Kassel zadbali o atrakcyjne nagrody, które sprawiły uczniom wielką radość i były formą podziękowania za pracę, jaką włożyli w przygotowanie prac konkursowych.

Program uroczystości uświetniły występy muzyczne przygotowane przez pana Władysława Swachę – nauczyciela i uczennice Karolinę Kot i Paulę Moskwę Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zamościu.

21 października uczniowie Gimnazjum w Izbicy wspólnie z przedstawicielami Fundacji Bildungswerk Stanislav Hanz z Kassel zwiedzili Muzeum w Bełżcu. Uczennica Aleksandra Jarmosz recytowała wiersz swojej starszej koleżanki Klaudii Jaworskiej pod tytułem ,,Brama piekła’’. W skupieniu i zadumie wysłuchano też listu, jaki Sara Salzberg napisała do syna dzień przed swoją śmiercią w Bełżcu 26 lipca 1942 roku. Zaprezentowała go uczennica klasy III gimnazjum Wiktoria Nizioł. Obok tablicy z napisem Izbica zapalono znicze upamiętniające tragiczne wydarzenia z czasów wojny.

Młodzież uczestniczyła też w warsztatach historycznych, które pogłębiły ich wiedzę na temat Izbicy.

Działania koordynowały nauczycielki Zespołu Szkół w Izbicy pani Małgorzata Dudzińska, pani Małgorzata Dudek i pani Anna Knap.