Kłopoty skarbnika gminy

Post date: Oct 29, 2013 12:21:22 PM

Jak podaje Nowy Tydzień, w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową, zakwestionowano kompetencje obecnego skarbnika gminy Izbica, jak i wskazano, że nagroda jubileuszowa została wypłacona niezgodnie z przepisami.

Nagroda została zwrócona, zaś za przyczynę obsadzenia stanowiska skarbnika przez osobę nie spełniającą wymagań odpowiedniej ustawy (o finansach publicznych) Wójt wskazał brak odpowiednich kandydatów, i to pomimo powtarzanych konkursów na stanowisko. Zadeklarował jednak, że obecny skarbnik opuści swoje stanowisko, gdy w wyniku konkursu zostanie wyłoniony jego następca.