Jan Karski – świadek, emisariusz, człowiek

Post date: Jun 3, 2013 3:14:40 PM

W dniach 6-8 listopada 2013. odbędzie się w Zamościu konferencja pt. "Jan Karski – świadek, emisariusz, człowiek".

Jan Karski jako pierwszy przekazał zachodnim aliantom informacje o dokonywanej przez Niemców zagładzie Żydów. Naocznie przekonał się o holokauście wchodząc w przebraniu ukraińskiego SS-mana do obozu przejściowego (tranzytowego) w Izbicy. Za swoją działalność został odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi – polskim Orderem Orła Białego i amerykańskim Medalem Wolności.

Kilka książek opisuje w miarę kompetentnie historię Karskiego. Ich lista znajduje się tutaj. Większość z nich poprawnie identyfikuje obóz do którego przedostał się Karski jako Izbicę, chociaż on sam na początku twierdził, że był to obóz Belzec w Bełżcu.

Konferencja organizowana jest pod patronatem KUL-u i Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (wydawcę broszury Izbica – opowieść o miejscu), a odbędzie się w zamojskim Centrum „Synagoga”. Karty uczestnictwa oraz dokumenty Call for Papers znajdują się tutaj.