Izbica i Izbica-Wieś cd.

Post date: Apr 7, 2013 4:07:13 PM

W poprzednim artykule - „Izbica - osada czy wieś?” - podnieśliśmy sprawę podziału Izbicy na dwie faktyczne miejscowości: Izbicę i Izbicę-Wieś. Konkluzja artykułu jest taka, że chociaż nazwy Izbica i Izbica-Wieś mają pewne uzasadnienie historyczne, to obecny podział administracyjny ma się nijak do historii.

Przypominamy, że w czasach, gdy Izbica była miastem, za Izbicę (miasto) uważano tereny wokół rynku, na których osadzali się Żydzi (i zaledwie kilkudziesięciu Polaków i Ukraińców), zaś Izbica (wieś) to były tereny wokół miasta, gdzie przeważali Polacy, zaś Żydów było zaledwie kilku. Mapę sytuacyjną Izbicy ukazującą obszar miasta z XIX w. można zobaczyć tutaj.

Obecny podział na Izbicę i Izbicę-Wieś jest jednak sztuczny, bo wyznacza go ul. Lubelska (granice miejscowości można znaleźć np w systemie izbica.e-mapa.net). Zaś jedynym powodem, który potrafimy sobie wyobrazić, to chęć podzielenia Izbicy na dwa, w miarę identyczne pod względem liczby ludności sołectwa (po ok 1 tys. osób). Być może ówcześni włodarze gminy nie rozumieli, że sołectwo, jako jednostka pomocnicza gminy wcale nie wymaga miejscowości jako podstawy, i może być stworzone na bazie kilku miejscowości (wsi), a także może istnieć kilka sołectw w jednej miejscowości.

Ok. miesiąca temu nasz portal wysłał zapytanie do Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, z prośbą o opinię nt. istnienia dwóch równoległych nazw miejscowości na terenie Izbicy. Przewodnicząca Komisji obiecała przeczytać nasz list na posiedzeniu komisji w miesiącu kwietniu. Chociaż jak zaznaczyła, Komisja jest tylko ciałem doradczym, to jednak warto poznać by jej opinię. Także wszelkie ewentualne zmiany w nazewnictwie, łączeniu i dzieleniu miejscowości (przypominamy że Izbica i Izbica-Wieś to dwie odrębne miejscowości) musiałyby być zainicjowane przez Radę Gminy.

Poniżej kilka ciekawych faktów, które przemawiają na niekorzyść obecnego podziału:

  • Jest on sztuczny, utworzony na podstawie przebiegu ul. Lubelskiej, a nie historycznego podziału Izbicy na część miejską i wiejską
  • Mieszkańcy, w dużej mierze, nie wiedzą czy mieszkają w Izbicy, czy też Izbicy-Wsi. Mieszkańcy Izbicy-Wsi powinni podawać w oficjalnej korspondencji właśnie nazwę Izbica-Wieś jako dane adresowe, zaś niewielu mieszkańców (nikt?) to czyni
  • Podział na Gminy sołectwa nie zależy od podziału Gminy, na miejscowości. Podział Gminy na sołectwa jest dowolny, tworzony na podstawie uchwał Rady Gminy
  • Podane na stronie Urzędu Gminy dane adresowe są nieprawidłowe. Siedzibą organów Gminy Izbica jest miejscowość Izbica-Wieś, a nie Izbica. Także Statut Gminy Izbica popełnia ten sam błąd. Ulica Gminna znajduje się w miejscowości Izbica-Wieś (wg izbica.e-mapa.net)
  • Wg GUS-u ludność Izbicy to 1903 osoby, zaś ludność Izbicy-Wsi wynosi 0 (sic!)
  • Mapy internetowe gubią się w tym podziale, jeszcze do niedawna internetowa mapa Google podawała, że miejscowość Izbica znajduje się w polu w okolicy Zalesia
  • Encyklopedie nie podają stanu faktycznego skupiając się tylko na nazwie Izbica, podczas gdy faktycznie są to dwie miejscowości

Problem ten, chociaż na pewno w znacznie mniejszym stopniu, dotyczy także Wirkowic (I-II) i Tarzymiech (I-III) gdzie tak naprawdę podział na miejscowości jest podziałem na sołectwa, a nie na miejscowości w ich znaczeniu historycznym.