Herb Izbicy cz.3

Post date: May 22, 2013 12:56:53 PM

W poprzednich wpisach: Herb Izbicy oraz Herb Izbicy cd. opisywaliśmy genezę herbu naszej gminy. Pierwszy post poddawał w wątpliwość kształt naszego obecnego herb, ponieważ na podstawie zbioru pieczęci Wiktora Wittyga z 1905. krzyż to herb Izbicy Kujawskiej, zaś herbem Izbicy (Lubelskiej) jest Dołęga (pieczęć z Dołęgą można zobaczyć w pierwszym wpisie).

Drugi post postulował, że nasz herb (opisany w Statucie Gminy Izbica jako krzyż kawalerski koloru czerwonego na białym polu tarczy) może być jednak poprawny, ponieważ jeden z najbardziej znanych polskich sfragistyków (naukowców zajmujących się pieczęciami) - prof. Marian Gumowski - ustalił, że Wittyg pomylił herb Izbicy Kujawskiej z herbem tej lubelskiej (naszej), wobec czego herbem naszej gminy jest jednak krzyż. Odpowiedni fragment z książki „Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego” można znaleźć tutaj. Najprawdopodobniej to na podstawie tej właśnie książki Rada Gminy wybrała herb, jaki widzimy obecnie w wielu miejscach w Gminie.

Taki stan rzeczy trwałby zapewne bardzo długo, gdyby nie artykuł dra Henryka Seroki w krasnostawskim czasopiśmie „Nestor”. W numerze 23. pojawił się artykuł pt. „Herb miasta Krasnystaw i kwestia herbu gminy Izbica”. Dr Seroka twierdzi, że zarówno ustalenia Wiktora Wittyga jak i prof. Mariana Gumowskiego są błędne, i oba herby, na podstawie historycznych dokumentów, należą do Izbicy Kujawskiej. Odpowiednie fragmenty Nestor-a z artykułem możecie znaleźć tutaj.

Cytując: ...herb gminy Izbica powstał w wyniku nieporozumienia. Herb tej gminy przedstawia w polu srebrnym krzyż kawalerski czerwony, a jego źródłem jest błąd upowszechniony przez M. Gumowskiego (niesłusznie przy tym korygującego ustalenie W. Wittyga), utrwalony następnie przez wydawnictwo „Miasta polskie w Tysiącleciu”. Błąd polegał na niewłaściwej identyfikacji pieczęci miejskiej odciśniętej na dokumencie z 1553 r. należącej rzeczywiście do miasta Izbica, jednak nie Izbicy w ziemi chełmskiej lecz Izbicy Kujawskiej. Przemawiają za tym realia historyczne oraz treść samego dokumentu.........rzekomy historyczny herb gminy Izbica wyrasta z fałszywych przesłanek historycznych i wymagać będzie ponownego opracowania...