Herb Izbicy cd.

Post date: Feb 16, 2013 7:15:45 PM

W poprzednim wpisie nt. herbu Izbicy spekulowałem, że nasz obecny herb może być oparty na herbie Izbicy Kujawskiej, prawdopodobnie przez pomyłkę. Przesłanką ku temu była książka Witktora Wittyga pt. Pieczęcie miast dawnej Polski, która sugeruje (skan tutaj), że pierwszym herbem Izbicy (naszej) był herb dołęga w bramie o trzech wieżach, zaś to właśnie herbem Izbicy Kujawkiej był krzyż lub miecz otłuczony.

Jakiś czas później skontaktował się ze mną Maciej Kosiarski z Izbicy, student historii na Wydziale Humanistycznym UMCS, który podesłał mi skan strony z książki Mariana Gumowskiego. Gumowski w Pieczęciach i herbach miejscowości województwa lubelskiego pisze (skan strony znajduje się tutaj):

Wiktor Wittyg, op. cit. (tj. Pieczęcie miast dawnej Polski), s. 92 miesza Izbicę lubelską z Izbicą kujawską; toż robi i Chomiński (prawdopodobnie Chomicki) op. cit (tj. Herby miast i ziem polskich). Herb Dołęga w bramie o trzech wieżach to herb Izbicy kujawskiej.

W świetle tych faktów wypadałoby odwołać moje wcześniejsze zastrzeżenia co do obecnego herbu Izbicy. Zakładając, że Marian Gumowski przeprowadził poprawną analizę dokumentów, to pierwszą pieczęcią i herbem Izbicy (lub też Nowego Tarnowa, jako, że pod taką nazwą odbyła się pierwsza lokacja na gruntach wsi Izbica w 1540 r.) był i jest rzeczywiście krzyż. Z początku mógł wyglądać jak środkowym obrazku znajdującym się pod linkiem tutaj (oznaczonym niepoprawnie jako pieczęć Izbicy w woj. kaliskim przez Wittyga), zaś w XVII w. przybrał on formę orderową (kawalerską), zbliżoną do używanej obecnie.

Ostateczne potwierdzenie tych faktów będzie wymagało wizyty w Muzeum Czapskich (obecnie oddział Muzeum Narodowego w Krakowie). Nie jest to wcale takie nieprawdopodobne w świetle ostatnich planów naszych lokalnych pasjonatów historii. Ale o tych planach napiszemy więcej gdy nasz projekt wejdzie w bardziej zaawansowaną fazę. Stay tuned!

Herb z XVII w.

Pieczęć z 1553 r.