Ekspresówka i obwodnica Izbicy

Post date: 2013-02-19 14:06:56

Nieco bez echa przeszła w zeszłych dwóch latach informacja o złożenie wniosku w wydanie decyzji środowiskowej dla nowoplanowanego odcinka drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, przebiegającego, albo i nie, przez Izbicę. Link do artykułu na stronie GDDKiA znajduje się tutaj. Wg tego artykułu GDDKiA rekomenduje wybranie wariantu S_pk z podwariantem S2 (ten podwariant nie ma wpływu na Gminę Izbica). Poniżej opiszemy jak te warianty się różnia, i jaki wpływ mają na Izbicę i Gminę. A to właśnie główną różnicą pomiędzy tymi wariantami (warianty: 1 i S_pk) jest obwodnica Izbicy.

Aby zapoznać się z przebiegiem obu wariantów w okolicach Izbicy należy spojrzeć na mapkę dostępną tutaj. W obu wariantach droga ekspresowa od samego Krasnegostawu, aż do Izbicy (lub Tarzymiech) przebiegałaby zachodnią stroną Wieprza (starym traktem krasnostawskim), w okolicach Latyczowa i Dworzysk.

Wariant 1 (który nie został rekomendowany), oznaczony na mapce kolorem czerwonym, zakładał, że obwodnica Izbicy zaczynałaby się w Dworzyskach, następnie przechodziła na drugą strone Wieprza w miejscowości Wał, krzyżowałaby się ze starą drogą nr 17 w Dąbrowie. Nastepnie przechodziłaby wschodnią stroną Izbicy przez wyrobiska klinkierniane, a następnie łączyła ze starym przebiegiem siedemnastki w okolicach Zalesia/Tarzymiech (tj. dzisiejszej stacji paliw w Tarzymiechach). Ważną informacją jest to, że jedyny węzeł drogowy (możliwość wjazdu i zjazdu z drogi ekspresowej) w okolicach Izbicy znajdowałby się właśnie w Dąbrowie, zaś najbliższy południowy węzeł w Starym Zamościu.

Wariant S_pk (pk - po konsultacjach z jednostkami samorządowymi) jest wariantem rekomendowanym i ma radykalnie inny przebieg. Jest on oznaczony kolorem zielonym na mapce. Przebiega podobnie do wariantu 1, od Krasnegostawu do Latyczowa, by następnie odbić w stronę Ostrzycy, przekroczyć Wieprz w okolicach Tarzymiech I, i połaczyć się ze starym przebiegiem siedemnsatki w okolicach stacji paliw w Tarzymiechach. Tutaj jedyny węzeł drogowy w okolicach Izbicy znajdowałby się właśnie w okolicach stacji paliw w Tarzymiechach. Zaś północny, dopiero w Krasnymstawie. Ciekawą informacją jest, że jedyne planowane w wariancie S_pk MIejsce Obsługi Podróżnych, w tej okolicy, znajdowałoby się właśnie w Ostrzycy.

Na pewno każdy z mieszkanców Gminy ma inne preferencje co do wariantu przebiegu przyszłej drogi ekspresowej. Także czas jej powstania jest jeszcze niepewny (być może pierwsze prace zaczną się w 2015, być może później), leczy wybrany wariant (S_pk) wydaje się mniej optymalny dla Izbiczan. O ile w wariancie 1 (ten przebiegający przez tereny wyrobiskowe Klinkierni), by wjechać na drogę ekspresową w kierunku Lublina należałoby dojechać do Dąbrowy. Zaś aby wjechać na drogę ekspresową do Zamościa, wystarczyłoby dojechać do Starego Zamościa. Niestety w planowanym wariancie, by wjechać na drogę ekspresową w kierunku Lublina, trzeba będzie dojechać starą drogą 17 (która prawdopodobnie zostanie zdegradowana do drogi powiatowej/wojewódzkiej) przez pagórkowate tereny Wólki Orłowskiej, i zakręty w okolicach Tuligłów, do samego Krasnegostawu. Lub nadkładać drogi, wracając do Tarzymiech. Liczba osób, które wolałby otrzymać dogodny wjazd na ekspresówke w kierunku Zamościa, jest zapewne mniejszy, niż tych którzy chcieliby wygodnie jeździć do Krasnegostawu, Lublina, czy Warszawy.

Więcej map, informacji i planów znajdziecie w tym folderze sieciowym. Z czego najciekawszym wydaje się dosyć rozległe opracowanie Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko.

Update: Wg Raportu Oddziaływania na Środowisko, Tom I, str. 18, izbicki Urząd Gminy wydał w 2008 r. opinię pozytywną dla obu wariantów przebiegu, t.j. 1 (przez Klinkiernię, z węzłem Dąbrowa), oraz 2a (przez Dworzyska i Ostrzycę z węzłem Tarzymiechy). Skan pisma znajduje się tutaj. Urząd przesłał także do GDDKiA nastepujacą informację (skan tutaj) "W nawiązaniu do pisma.... Urząd Gminy Izbicy przesyła zeszyt zawierający uwagi i opinie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na terenie Gminy Izbica.... Jednocześnie informuję, że materiały przesłane przez Państwa wyłożone były do wglądu... w Urzędzie Gminy w dniach od 14.12.2007 do 4.01.2008", Dwa tygodnie, w tym święta Bożego Narodzenie to chyba niezbyt szczęśliwy okres na konsultowanie tak ważnego dla mieszkanców Gminy projektu. Jednakże pomimo tego faktu udało się zebrać kilka opinii, które można zobaczyć pod tym linkiem. W porównaniu z liczbą opinii i zapytan przesłaną przez mieszkańców innych gmin, jest to wynikiem nader skromnym.