Dostęp do informacji publicznej w Gminie #3

Post date: Apr 15, 2013 1:15:23 PM

Dzisiaj jest naprawdę dobry dzień! Na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (protokołów Rady Gminy Izbica) za okres pierwszego kwartału 2013 r. nasz urząd gminy odpowiedział w terminie i w sposób określony we wniosku. To bardzo miłe zaskoczenie. Protokoły możecie pobrać (w formacie PDF) tutaj.

Taki sposób załatwienia sprawy pozwala wysnuć kilka wniosków:

  1. Nasz urząd gminy jest w stanie efektywnie kontaktować się ze społecznością lokalną za pomocą nowoczesnych środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna e-mail, oraz platforma ePUAP),
  2. Zapisy Ustawy o dostępie do informacji publicznej są respektowane bez konieczności odwoływania się do kolegiów odwoławczych i sądów administracyjnych,
  3. Protokoły Rady Gminy, jako chyba dokumenty o najważniejszym znaczeniu dla społeczności lokalnej, które nie są publikowane w gminnym BIP-ie, są już dostępne na stronach naszego portalu.

Pracownikom Urzędu Gminy Izbica dziękujemy za sprawne przesłanie nam zamówionych materiałów!