Dostęp do informacji publicznej w Gminie #2

Post date: Apr 8, 2013 12:58:56 PM

W artykule „Dostęp do informacji publicznej w Gminie” informowałem, o wystąpieniu do Urzędu Gminy o informację publiczną w zakresie udostępnienia treści jednej z opinii, którą Gmina sporządziła w roku 2007 w sprawie budowy drogi ekspresowej S-17. W ciągu 14 dni (termin ustanowiony przez Ustawę o Dostępie do Informacji Publicznej) nie otrzymałem żadnej odpowiedzi (ani pozytywnej, ani negatywnej) na swoją skrzynkę pocztową e-mail.

Dlatego zaraz wraz z upłynięciem terminu, 8. kwietnia, kilka minut po północy, została sporządzona skarga do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie na bezczynność Urzędu Gminy w tej sprawie, i wysłana systemem ePUAP, (polecam założenie zaufanego profilu w tym systemie, Wasze pielgrzymki do urzędów zostaną ograniczone wtedy do minimum) wraz z kopią do Urzędu Gminy.

Już o godz. 10 rano 8. kwietnia w mojej skrzynce pocztowej pojawiła się odpowiedź z Urzędu Gminy, wraz ze skanem pisma, o które prosiłem. A więc, sukces! :)

Kwestię tego, czy urzędnicy Urzędu Gminy nie mieli zamiaru odpowiadać na mój wniosek i zostali zmotywowani skargą do SKO, czy też po prostu przespali termin, lub przeoczyli moją wiadomość e-mail z wnioskiem zostawiam Państwa ocenie. Najważniejsze, że Urząd już wie, iż udostępnianie informacji publicznej jest sprawą niezwykle ważną dla lokalnego społeczeństwa. Jednakże mając na uwadze fakt, że druga prośba o informację publiczną (protokoły z posiedzeń Rady Gminy w roku 2013) czeka już tydzień na odpowiedź, sądzę, że Urząd raczej nie będzie odpowiadał w przyszłości szybciej niż ustawa nakazuje (14 dni). Tak czy inaczej, załatwienie pierwszego wniosku skończyło się szczęśliwie.