Dostęp do informacji publicznej w Gminie

Post date: Apr 2, 2013 10:01:17 PM

Jakiś czas temu zapragnąłem sprawdzić, czy Nasza Gmina stosuje się do Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej. W wielkim skrócie: zobowiązuje ona podmioty publiczne (w tym gminy) do udostępniania wszelkich informacji znajdujących się w ich posiadaniu, o ile nie są one tajne (dokładne wyłączenia znajdują się w ustawie).

Co więcej, wnioski można składać w dowolnej formie: telefonicznie, e-mailowo, listem, faksem i w jakikolwiek inny sposób. Można to zrobić nawet anonimowo, i rzeczona jednostka ma obowiązek odpowiedzieć na taki wniosek. Osoba wnioskująca może także wskazać dowolny sposób zapoznania się z informacją, może to być np. wykonanie ksero dokumentu, przeczytanie na miejscu, czy żądanie przesłania skanu dokumentów na adres e-mail lub listem.

W Polsce zapadło już wiele wyroków, m.in. w sprawach w których urzędy nie chciały odpowiadać na e-maile, żądały imienia i nazwiska, czy też adresu wnioskodawcy we wnioskach. W 99% urzędy przegrywały w sądzie administracyjnym lub kolegiach odwoławczych.

Wysłałem dwa wnioski:

  1. o udostępnienie treści jednej z opinii, którą Gmina sporządziła w roku 2007 w sprawie budowy drogi ekspresowej S-17,
  2. o udostępnienie treści protokołów z sesji Rady Gminy Izbica w okresie od 1. stycznia do 1. kwietnia 2013 r.

Pierwszy wysłałny został e-mailem, 24. marca, na adres ugizbica@mbnet.pl, podany na stronie Urzędu Gminy, oraz w jej BIP-ie jako adres kontaktowy Urzędu. Drugi wysłałem 2. kwietnia, przy pomocy platformy e-PUAP, korzystając z funkcji potwierdzonego podpisu elektronicznego (taki dokument jest identyczny z dostarczeniem wniosku do gminy i otrzymaniem potwierdzenia odbioru). W obu przypadkach poprosiłem o skan dokumentów i przesłanie ich na adres e-mail podany we wniosku.

O postępach będę Was informował na bieżąco.