Atrakcje

OBSZAR NATURA 2000

Obszar Natura 2000 - Izbicki Przełom Wieprza

Ze strony www.natura2000.lubelskie.pl: Niewielki fragment północnej części ostoi znajduje się w granicach Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dolina Wieprza jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym.

Spływy kajakowe rzeką Wieprz

 • Nielisz - Tarnogóra
  • 23km wodą, czas spływu ok. 7 godzin
 • Wirkowice - Tarnogóra
  • ok 6km, czas spływu ok. 3 godzin
 • Tarnogóra - Krasnystaw
  • 21km, czas spływu ok. 5 godzin
 • Nielisz - Krasnystaw
  • 44km, spływ dwudniowy z noclegiem pod namiotami w Tarnogórze oraz ogniskiem.
 • Tarnogóra – Latyczów
  • ok. 12km, czas spływu ok. 3,5 godzin

KANUKAM

Kamil: +48 602 199 005, Sylwia: +48 603 630 290

e-mail: kanukam.kajaki@gmail.com

strona: http://www.kanukam.pl

SKIERBIESZOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Skierbieszowski Park Krajobrazowy

Z Wikipedii: Głównym walorem krajobrazu Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego jest falisto-pagórkowata rzeźba terenu z systemem głębokich wąwozów, wytworzonych w grubej – miejscami na kilkanaście metrów, warstwie lessu, pokrywających niemal cały Park.

Rezerwaty:

Na terenie Parku znajdują się dwa rezerwaty przyrody: rezerwat stepowy Rezerwat przyrody Broczówka (6,17 ha), chroniący murawy i fragmenty lasów ze zbiorowiskami roślinności kserotermicznej, oraz rezerwat leśno-krajobrazowy Głęboka Dolina (289,12 ha), chroniący urozmaicony krajobraz z dolinami i wąwozami porośniętymi lasami jaworowo-dębowymi z bukiem.

Przez teren Parku przebiegają 3 szlaki turystyczne

szlak turystyczny zielony

STOK NARCIARSKI (BOBLIWO)

 • - Szlak po Działach Grabowieckich
 • - Szlak Ariański
 • - Szlak Tadeusza Kościuszki

Link do strony opisującej szlaki.

Stok narciarski. Najdłuższy stok narciarski na Lubelszczyźnie o długości 650 m. i różnicy poziomów 70 m.

Strona internetowa: http://www.stokbobliwo.pl

Podgląd stoku na żywo

Lokalizacja: Bobliwo

Miejską legendą jest istnienie domu w Izbicy w którym straszy. Podobno w nocy słychać zawodzenia i pojawiają się duchy. W oknach wystawione są religijne obrazki i figurki, które mają te duchy odpędzać.

W trosce o bezpieczeństwo tego, w gruncie rzeczy prywatnego, domu, nie podajemy dokładnej lokalizacji, ale jeżeli zaprzyjaźnicie się z mieszkańcami Izbicy, na pewno go wam wskażą.

Ostrzegamy: miejscowa policja już kilkukrotnie aresztowała osoby, które starały się wejść na teren posesji bez zgody właściciela. Przypominamy więc, że take czyny są niezgodne z prawem i surowo karane przez organy porządku publicznego.

Lokalizacja: Izbica

Dla ciekawych wrażeń podajemy link wideo.

Przykładowe obiekty agroturystyczne położone na obszarach Natura 2000, i Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego:

szlak turystyczny żółty
szlak turystyczny niebieski

NAWIEDZONY DOM

Ghost light

AGROTURYSTYKA

ŹRÓDLISKO (KRYNICZKI)

DZIAŁY GRABOWIECKIE

SKARB (KRASNYSTAW)

Źródlisko (zespół źródeł) w Kryniczkach

Zdjęcie linkowane ze strony http://www.przyspieszenie.edukacyjne.fundacja.org.pl

Opis ze strony http://www.przyspieszenie.edukacyjne.fundacja.org.pl: Na wschód od Orłowa Murowanego, w miejscowości Kryniczki znajduje się zespół źródeł zaliczanych do pomników przyrody. Przez miejscową ludność źródła te nazywane są potocznie "pralnią". Nazwa ta wywodzi się z czasów, kiedy mieszkańcy Orłowa i okolic prali w tym miejscu swoje ubrania. Źródła, o których mowa leżą w obrębie prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, zbudowanej z metamorficznych skał tego okresu. Znajduje sie tu siedem wypływów rozmieszczonych na powierzchni 0,3 ha doprowadzających wody podziemne z warstw kredowych. Przepływ wody to 0,87 l\sek.

Lokalizacja: Kryniczki

Działy Grabowieckie

Z Wikipedii: Najwyższa część Wyżyny Lubelskiej, od 190 do 311 m n.p.m. Teren z głębokimi jarami i dolinami. Ziemie bardzo dobre, bogata i urozmaicona roślinność.

Główne miejscowości to: Grabowiec i Skierbieszów. Główne rzeki to dopływy Wieprza – Wolica i Wojsławka. Działy Grabowieckie to teren przenikania kultur. Spotkać można świątynie i cmentarze – zarówno katolickie jak i prawosławne. Ślady pacyfikacji z czasów II wojny światowej, gdy większość mieszkańców Niemcy wywieźli, osadzając w ich miejsce niemieckich kolonistów z Rumunii i Jugosławii.

Rezerwaty przyrody:

"Broczówka" – koło Majdanu Skierbieszowskiego, pow. 6,17 ha, rezerwat roślinności stepowej

"Głęboka Dolina" – na trasie Hrubieszów-Krasnystaw, pomiędzy wsiami Kukawka i Bończa, pow. 289 ha, rezerwat leśno-krajobrazowy z dolinami i wąwozami porośniętymi jaworem i bukiem

"Rogów" – w pobliżu miejscowości o tej samej nazwie, pow. 0,95 ha, chroniący płat roślinności kserotermicznej

"Wygon Grabowiecki" – nieopodal miejscowości Grabowiec-Góra. pow. 6,4 ha, rezerwat faunistyczny chroniący stanowisko susła perełkowanego.

Skarb z Romanowa

Opis: Po obu stronach doliny Wieprza i w miejscowościach nieco oddalonych od niej spotyka się ślady pobytu człowieka od neolitu. Na początku ery nowożytnej te okolice utrzymywały ożywione kontakty handlowe z południem Europy. W Romanowie znaleziono denary rzymskie, urnę, ostrogę żelazną z lat 100 / 102 – 194 – 195 n.e. Denary noszą wizerunek kolejnych władców lub członków rodziny cesarskiej. Szczególnie ciekawe są monety z wywierconym otworem, które mogły być używane jako ozdoby. Monety takie w skarbach odkrywanych na terenie Polski występują bardzo rzadko. W skarbie z Romanowa znalazły się dwie takie monety, denar Trajana oraz denar pośmiertny Marka Aureliusza

Lokalizacja: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5A, 22-300 Krasnystaw, Tel./Fax 82-576-3663 (12 km. od Izbicy)

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody w gminie Izbica

SKRZYŻOWANIE (WÓLKA ORŁOWSKA)

Skrzyżowanie trzech ciągów komunikacyjnych (ewenement w Polsce i w Europie)

- droga (droga krajowa nr 17)

- linia kolejowa (linia kolejowa nr 69)

- rzeka (Wolica)

Lokalizacja: Wólka Orłowska