Judaica


Żydowska rodzina w Izbicy przed 2wś - http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/3765124.html

Izbica, XX-lecie m-wojenne, Moshe Flinker i jego rodzina.

Przeszmuglowany list od Ernsta Krombacha z Essen, do narzeczonej Marianny Ellenbogen o życiu w Izbicy. Archiwum prywatne Marka Rosemana

Wypłata dla strażników ochraniających transport do Izbicy

Lista transportowa żydów z Wiednia do Izbicy

Izbicka szkoła - kierowniczka p. Kowalczyk i żydowskie nauczycielki Chadasa i Grynia (w ciemnych paltach)

Dokument religijny zredagowany w lipcu 1891 r. w Izbicy przez rabina Eleziera. Zaaprobowany przez carską cenzurę.

Mieszkańcy Izbicy podczas robót przymusowych

Mężczyźni w izbickim getcie

Izbica - Getto

Roboty przymusowe w Getcie

Getto w Izbicy - ul.Cicha

Ofiara przemarszu z Zamościa do getta w Izbicy - październik 1942

List z Getta

Getto w Izbicy

Mężczyzna w Izbickim Getcie

Mężczyźni w Izbicy

List z Getta - 1944-04-04

Żydzi z opaskami w Getcie

Mieszkaniec przedwojennej Izbicy

Konferencja Żydowskiego Funduszu Narodowego w Izbicy. Młodzież z Kraśnika i Izbicy. Chór. Dyrektor - P. Dreksier.

Markus Mohl - Deportowany do Izbica/Lublina z Kolonii w 1942

Synagoga w Izbicy w 1920

Heinrich Himmler i Hans Frank w Izbicy (w Fabryce Klinkieru)

Mężczyźni w Getcie

Nauczyciel muzyki z uczniami - lata 30. - szkoła hebrajska w Izbicy

Plakietka informacyjna w obozie Belzec w Bełżcu

Juden beim Munitionsverladen auf dem Nachschubbahnhof Isbica. Datum: 3.7.41 Ort: Isbica, 15 km nördl. Zamosc. Land: Genaralgouvernement Bildberichter: Paris Negativ-Nr: M.228/18

List z Getta

Izbica - Getto

List z Getta

Izbica Lubelska, Polska, Itche Shmuelis.

Rabin Isar Landau

List z Getta

Izbica - Getto

Izbica - Getto

Ohel cadyka Leinera na miejscowym Kirkucie

Przedwojenna Izbica

Izbicki Judenrat pisze do gminy żydowskiej w Wuerzburgu. 1942.

Pomnik na miejscowym Kirkucie

List z Getta

Synagoga w Izbicy

List osób przewożonych z czeskiego Terezina do Izbicy

Jeannete Wolf - Deportowana do Izbicy z Kolonii w 1942

Kobiety w Izbicy