Aktualności‎ > ‎

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

opublikowane: 24 wrz 2014, 03:47 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 24 wrz 2014, 03:56 ]
Podesłane przez Ascend Consulting:

Jeśli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić nowego pracownika pomyśl o możliwościach wparcia jaki oferuje Ci Powiatowy Urząd Pracy.

Takim wsparciem jest możliwość refundacji kosztów wyposarzenia lub doposażenia stanowiska pracy. Maksymalna kwota dofinansowania stanowi 6–krotność średniego wynagrodzenia i od 1 września wyniesie 22 439,82 zł.

Refundacje mogą pozyskać podmioty :

  • Prowadzące własna działalność gospodarczą, 
  • Niepubliczne szkoły i przedszkola, 
  • Producenci rolni, którzy spełniają warunki regulaminu Urzędu Pracy – czyli m.in. prowadzą działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o refundację.
Pracodawca może uzyskać środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w szczególności na zakup :
  • urządzeń, 
  • maszyn, 
  • narzędzi, 
  • oprogramowania

które są specyficzne dla danego stanowiska pracy.

Drugą możliwością wsparcia dla pracodawców są pożyczki na utworzenie stanowiska pracy – wysokość pożyczki może stanowić nawet 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (22 439,82 zł). Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie może być dłuższy, niż 3 lata a pożyczkobiorcy nie przysługuje okres karencji.

Informacje o tych i innych działaniach znajdziecie Państwo na stronach internetowych i w siedzibach Powiatowych Urzędów Pracy.