Historia

Informacja

Zapraszamy do zapoznania się z historią miejscowości w haśle Izbica na stronach Wikipedii, oraz z pozycjami w dziale Literatura.

Galeria - II Wojna Światowa

opublikowane: 2 kwi 2013, 11:00 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane ]


Izbicka klinkiernia w czasach II w.ś.

Przeszmuglowany list od Ernsta Krombacha z Essen, do narzeczonej Marianny Ellenbogen o życiu w Izbicy. Archiwum prywatne Marka Rosemana

Mieszkańcy Izbicy podczas robót przymusowych

Mężczyźni w izbickim getcie

Roboty przymusowe w Getcie

Ofiara przemarszu z Zamościa do getta w Izbicy - październik 1942

List z Getta

Getto w Izbicy

List z Getta - 1944-04-04

Żydzi z opaskami w Getcie

Markus Mohl - Deportowany do Izbica/Lublina z Kolonii w 1942

Heinrich Himmler i Hans Frank w Izbicy (w Fabryce Klinkieru)

Mężczyźni w Getcie

Plakietka informacyjna w obozie Belzec w Bełżcu

Juden beim Munitionsverladen auf dem Nachschubbahnhof Isbica. Datum: 3.7.41 Ort: Isbica, 15 km nördl. Zamosc. Land: Genaralgouvernement Bildberichter: Paris Negativ-Nr: M.228/18

List z Getta

List z Getta

List z Getta

List z Getta

Jeannete Wolf - Deportowana do Izbicy z Kolonii w 1942

Kartka pocztowa z Getta

Karta pocztowa z Getta

Izbiccy Żydzi zamordowani w czasie II w.ś.

Listy do Tomasza Blatta - informujące o samobójczej śmierci Kurta Engelsa i Ludwika Klemma

Władysław Rysak "Rekin" - zastępca dowódcy placówki BCh w Izbicy

Antoni Repeć "Kadra" - organizator BCh w Gminie Izbica, komendant KB

Kurt Engels i Ludwik (Ludwig) Klemm (Jantz) w Izbicy

Bolesław Stasiecki. Jeniec obozu w Ostaszkowie, zamordowany w Kalininie, pochowany w Miednoje. Komendant Policji Państwowej w Izbicy

Drużyna piłki nożnej (1942r.) Zdjęcie z błoń tarnogórskich

Izbica; Klinkiernia w marcu 1944. Narodowe Archiwum Cyfrowe. Sygnatura: 2-6432 http://www.audiovis.nac.gov.pl/

Tadeusz Smyk: Heinrich Himmler i Hans Frank w Izbicy

Tadeusz Smyk: Heinrich Himmler i Hans Frank w izbickiej Klinkierni

Ogłoszenie o egzekucji 20 osób.

Galeria - Lata Powojenne

opublikowane: 11 lut 2013, 17:08 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane ]


1-10 Zamość, 11-15 Nowy pawilon w Izbicy, 19-26 Prezydent Miasta Chełma mgr inż Daniel HAN - 1977-01-11 - Kurier Lubelski

Jarmark w Izbicy - 1977-05-18 - Kurier Lubelski

Stara i nowa plebania w Tarnogórze; lata 70.

Stacja kolejowa: Wuppertal-Steinbeck

Stacja kolejowa w Izbicy. Aut: Miłosz Telesiński

Portret na tle DK17

Halina Błaszczyk - lata 80. - sprawiedliwa wśród narodów świata

Podtopienia w Izbicy w 2014

Budynek Klinkierni

Wykolejony pociąg towarowy w dn. 29 marca 2006.

Zakład fryzjerski p. Wica - oraz "Ośrodek Nowoczesnego Gospodarstwa Wiejskiego" - ppodobnie lata 50.

Kuczka w Izbicy - rok 1988

Od lewej stoją Edward Cimek, Franciszek Rząd,i Albin Sokolowski. Siedzą weterani wojny polsko - bolszwickiejw 1920 roku.Początek lat 90. (m.in. Starzewski z Ostrzycy)

Przemarsz uczniów ze starej do nowej szkoły w Izbicy - 12 stycznia 1966 r.

Kolejarz (lub Budowlani) Izbica w latach 50. XX w.

ul. Świerczewskiego (obecnie Lubelska) w latach 60. XX w.

Wirkowice; Pałac, r. 1958. Mieszkał w nim p. Wołowski, zamordowany przez Niemców.

Izbica/Tarnogóra: najprawdopodobniej początek lat 60. XX w. Budowa mostu na rzece Wieprz między Izbicą a Tarnogórą.

Izbica; Rynek miejscowości w latach 60. XX. w.

Izbica, połowa lat 60. XX w.; panorama Izbicy od strony wjazdu z kierunku Krasnegostawu z widokiem na budująca się szkołę (na wzgórzu).

Izbica, najprawdopodobniej lata 50. XX w. Północno-zachodnia pierzeja rynku w Izbicy.

Izbica, lata 60. XX w.; Izbica w kierunku stacji kolejowej, po lewej stronie poczta.

Izbica, lata 60.XX w.; widok z kirkutu na ul. Fabryczną.

Izbica, początek lat 60.XX w.; Kirkut, widok od strony zachodniej, przed zasadzeniem drzew. W głębi: tzw. „biały dom”.

Izbica, początek lat 60.XX w.; Kirkut, widok od strony zachodniej, z prawej strony ruiny domu grabarza.

Galeria - Lata Przedwojenne

opublikowane: 16 sty 2013, 10:21 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane ]


Samochód; ilustrowany tygodnik: zagadnienia nowoczesnego automobilizmu sportowego, komunikacyjnego i transportowego: technika-praktyka-kronika 1929.11.24 Nr8

Przedwojenne kino - później remiza

Izbica - ul. lubelska - międzywojnie

Mecz w Izbicy, l. 30-te - Archiwum Zamojskie

Żydowska rodzina w Izbicy przed 2wś - collections.yadvashem.org

Pałac hr. Smorczewskiego w czasach świetności

Galeria wypałowa - Klinkiernia Izbica

Cyklon-separator - Klinkiernia w Izbicy

Tartak w Izbicy, l. 30-te Fotografię przekazał do Archiwum Zamojskiego p. Waldemar Hantz.

ok.1900 - Pałac Tarnogórski

Izbica. Wieś spalona w czasie działań wojennych - Reprodukcja z: Tygodnik Ilustrowany 1916 nr 11 s. 125.

Rozkład jazdy autobusu/samchodu - lata 20. XX. w.

Izbicka szkoła - kierowniczka p. Kowalczyk i żydowskie nauczycielki Chadasa i Grynia (w ciemnych paltach)

Konferencja Żydowskiego Funduszu Narodowego w Izbicy. Młodzież z Kraśnika i Izbicy. Chór. Dyrektor - P. Dreksier.

Nauczyciel muzyki z uczniami - lata 30. - szkoła hebrajska w Izbicy

Rabin Isar Landau

Synagoga w Izbicy

ORŁÓW DREWNIANY (pow. krasnostawski, gub. lubelska). Kościółek drewniany, kryty strzechą. Drzeworyt. 17,5 x 23,5 cm. "Tygodnik Ilustrowany" 1887, t. 10, nr 261, str. 425. Ryt. J. Krajewski.

Akt urodzenia osoby z Tarnogóry - wystawiony w Izbicy w 1889 r.

Układania klinkieru w piecu wypałowym. Klinkiernia w Izbicy. 1929.

Budowa wąskotorowej linii kolejowej Bełżec-Trawniki w Wólce Orłowskiej. 1915 r.

Plakat reklamujący browar w tarnogórze - lata 20. XX w.

Kościół w Tarnogórze - 1857 Ryc. K.Stronczyński Rep. K.Kozłowska - GUK 1950 Negatyw. PIS Warszawa, nr 5408/R

Ogłoszenie nt. piwiarni CWEKIN - 1932 r.

Józef Foryś - pierwszy proboszcz parafii Wirkowice

Targ w Izbicy w roku 1937

Kościół w Tarnogórze w 1857 r. - rys. A. Lerue

Izbica - rok 1930

Plan zamku w Orłowie Murowanym

Ruiny zamku w Orłowie Murowanym w XIX w. - Rysował Andriolli

Ruiny zamku w Orłowie Murowanym w XIX w. - Rysował W. Brochocki w Tygodniku Ilustrowanym nr 5 z 1897

Pałac Smorczewskich w Stryjowie zimą

Pałac w przedwojennej Tarnogórze

Po lewej dom rodziny Tomasza Blatta w przedwojennej Izbicy

Przedwojenny Pałac i Park w Tarnogórze

Przedwojenna mapa sztabowa Izbicy i Tarnogóry

Izbica - rynek przed wojną

Plan regulacyjny Izbicy z 1837

Wejście do przedwojennego banku w Izbicy

Plan sytuacyjny Tarnogóry z XIX w.

Pałac w Tarnogórze - czasy przedwojenne

Pałac w Tarnogórze - czasy przedwojenne

Pałac w Tarnogórze - czasy przedwojenne

Pałac w Tarnogórze - czasy przedwojenne

Pałac Smorczewskich w Stryjowie wiosną

Mappa szczegulna (sic) województwa lubelskiego - 1786 - J. A. Rizzi-Zannoni

Wycinek mapy austriackiej z 1915 ukazującej Zamośc, Krasnystaw, Turobin i Biłgoraj

Plan miasta Izbicy z 1839 r.

Pałac w Tarnogórze w 1912

Matricularum Regni Poloniae - wpisy nt. Izbicy w woluminach 3 i 4 - lata 1507 - 1548

Kościół św. Zofii w Tarnogórze. Projekt przebudowy hełmu wieżowego z 1924

Opis herbu Izbicy na podstawie pieczęci z 1553

Piec wypalowy w Izbickiej Klinkierni. 1929

Druzyna siatkówki. Drugi od lewej Stanisław Czech, trzeci Zygmunt Paulewicz, piąty Andrzej Fidecki

Plan Izbicy z 1839

Ulica Lubelska

Mapa sztabowa Gminy Izbica

Klinkiernia w 1929

Klinkiernia w 1929

Zdjęcie domu z 1920

Ogłoszenie o meczu z 1939

Ogłoszenie o meczu z 1939

1-3 of 3