Atrakcje

Obszar Natura 2000

Obszar Natura 2000 - Izbicki Przełom Wieprza
Ze strony www.natura2000.lubelskie.pl: Niewielki fragment północnej części ostoi znajduje się w granicach Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dolina Wieprza jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym.

Spływy kajakowe rzeką Wieprz
 • Nielisz - Tarnogóra
  23km wodą, czas spływu ok. 7 godzin
 • Wirkowice - Tarnogóra
  ok 6km, czas spływu ok. 3 godzin
 • Tarnogóra - Krasnystaw
  21km, czas spływu ok. 5 godzin
 • Nielisz - Krasnystaw
  44km, spływ dwudniowy z noclegiem pod namiotami w Tarnogórze oraz ogniskiem.
 • Tarnogóra – Latyczów
  ok. 12km, czas spływu ok. 3,5 godzin
KANUKAM
Kamil: +48 602 199 005, Sylwia: +48 603 630 290
e-mail: kanukam.kajaki@gmail.com
strona: http://www.kanukam.pl
PL Wieprz 2
Wieprz2

Skierbieszowski Park Krajobrazowy

Skierbieszowski Park Krajobrazowy
Z Wikipedii: Głównym walorem krajobrazu Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego jest falisto-pagórkowata rzeźba terenu z systemem głębokich wąwozów, wytworzonych w grubej – miejscami na kilkanaście metrów, warstwie lessu, pokrywających niemal cały Park.

Rezerwaty:
Na terenie Parku znajdują się dwa rezerwaty przyrody: rezerwat stepowy Rezerwat przyrody Broczówka (6,17 ha), chroniący murawy i fragmenty lasów ze zbiorowiskami roślinności kserotermicznej, oraz rezerwat leśno-krajobrazowy Głęboka Dolina (289,12 ha), chroniący urozmaicony krajobraz z dolinami i wąwozami porośniętymi lasami jaworowo-dębowymi z bukiem.

Przez teren Parku przebiegają 3 szlaki turystyczne
 • szlak turystyczny zielony - Szlak po Działach Grabowieckich
 • szlak turystyczny żółty - Szlak Ariański
 • szlak turystyczny niebieski - Szlak Tadeusza Kościuszki

Link do strony opisującej szlaki.
Skierbieszowski Park Krajobrazowy

Stok narciarski (Bobliwo)

Stok narciarski. Najdłuższy stok narciarski na Lubelszczyźnie o długości 650 m. i różnicy poziomów 70 m.
Strona internetowa: http://www.stokbobliwo.pl
Podgląd stoku na żywo

Lokalizacja: Bobliwo
Telemark position skiing apex

Nawiedzony dom

Miejską legendą jest istnienie domu w Izbicy w którym straszy. Podobno w nocy słychać zawodzenia i pojawiają się duchy. W oknach wystawione są religijne obrazki i figurki, które mają te duchy odpędzać.

W trosce o bezpieczeństwo tego, w gruncie rzeczy prywatnego, domu, nie podajemy dokładnej lokalizacji, ale jeżeli zaprzyjaźnicie się z mieszkańcami Izbicy, na pewno go wam wskażą.

Ostrzegamy: miejscowa policja już kilkukrotnie aresztowała osoby, które starały się wejść na teren posesji bez zgody właściciela. Przypominamy więc, że take czyny są niezgodne z prawem i surowo karane przez organy porządku publicznego.

Lokalizacja: Izbica

Dla ciekawych wrażeń podajemy link wideo.
Ghost light

Agroturystyka

Przykładowe obiekty agroturystyczne położone na obszarach Natura 2000, i Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego:
Kierwiny, agroturystyka 08

Źródlisko (Kryniczki)

Źródlisko (zespół źródeł) w Kryniczkach
Zdjęcie linkowane ze strony http://www.przyspieszenie.edukacyjne.fundacja.org.pl

Opis ze strony http://www.przyspieszenie.edukacyjne.fundacja.org.pl: Na wschód od Orłowa Murowanego, w miejscowości Kryniczki znajduje się zespół źródeł zaliczanych do pomników przyrody. Przez miejscową ludność źródła te nazywane są potocznie "pralnią". Nazwa ta wywodzi się z czasów, kiedy mieszkańcy Orłowa i okolic prali w tym miejscu swoje ubrania. Źródła, o których mowa leżą w obrębie prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, zbudowanej z metamorficznych skał tego okresu. Znajduje sie tu siedem wypływów rozmieszczonych na powierzchni 0,3 ha doprowadzających wody podziemne z warstw kredowych. Przepływ wody to 0,87 l\sek.

Lokalizacja: Kryniczki

Działy Grabowieckie

Działy Grabowieckie
Z Wikipedii: Najwyższa część Wyżyny Lubelskiej, od 190 do 311 m n.p.m. Teren z głębokimi jarami i dolinami. Ziemie bardzo dobre, bogata i urozmaicona roślinność.
Główne miejscowości to: Grabowiec i Skierbieszów. Główne rzeki to dopływy Wieprza – Wolica i Wojsławka. Działy Grabowieckie to teren przenikania kultur. Spotkać można świątynie i cmentarze – zarówno katolickie jak i prawosławne. Ślady pacyfikacji z czasów II wojny światowej, gdy większość mieszkańców Niemcy wywieźli, osadzając w ich miejsce niemieckich kolonistów z Rumunii i Jugosławii.

Rezerwaty przyrody:
"Broczówka" – koło Majdanu Skierbieszowskiego, pow. 6,17 ha, rezerwat roślinności stepowej
"Głęboka Dolina" – na trasie Hrubieszów-Krasnystaw, pomiędzy wsiami Kukawka i Bończa, pow. 289 ha, rezerwat leśno-krajobrazowy z dolinami i wąwozami porośniętymi jaworem i bukiem
"Rogów" – w pobliżu miejscowości o tej samej nazwie, pow. 0,95 ha, chroniący płat roślinności kserotermicznej
"Wygon Grabowiecki" – nieopodal miejscowości Grabowiec-Góra. pow. 6,4 ha, rezerwat faunistyczny chroniący stanowisko susła perełkowanego.
343.18 Działy Grabowieckie

Skarb (Krasnystaw)

Skarb z Romanowa
Opis: Po obu stronach doliny Wieprza i w miejscowościach nieco oddalonych od niej spotyka się ślady pobytu człowieka od neolitu. Na początku ery nowożytnej te okolice utrzymywały ożywione kontakty handlowe z południem Europy. W Romanowie znaleziono denary rzymskie, urnę, ostrogę żelazną z lat 100 / 102 – 194 – 195 n.e. Denary noszą wizerunek kolejnych władców lub członków rodziny cesarskiej. Szczególnie ciekawe są monety z wywierconym otworem, które mogły być używane jako ozdoby. Monety takie w skarbach odkrywanych na terenie Polski występują bardzo rzadko. W skarbie z Romanowa znalazły się dwie takie monety, denar Trajana oraz denar pośmiertny Marka Aureliusza

Lokalizacja: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5A, 22-300 Krasnystaw, Tel./Fax 82-576-3663 (12 km. od Izbicy)
Trajan Denarius, Roman Dacia, 107 AD - Reverse

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody w gminie Izbica

Przedmiot poddany ochronie Parametry Lokalizacja
Jesion wyniosły Ø = 400 cm Stryjów
Dąb szypułkowy Ø = 300 cm Ostrzyca
Dąb szypułkowy Ø = 310 cm Wólka Orłowska
Wiąz górski Ø = 300 cm Tarnogóra
Wiąz górski Ø = 270 cm Tarnogóra
Dąb błotny Ø = 350 cm Tarnogóra
Modrzew polski Ø = 420 cm Orłów Murowany
Sosna wejmutka Ø = 280 cm Orłów Murowany
Lipa srebrzysta Ø = 380 cm Orłów Murowany
Lipa drobnolistna Ø = 660 cm Orłów Murowany
Źródlisko 0,82 ha Kryniczki
Stanowiska roślinności stepowej 0,95 ha Tarnogóra
Stanowiska roślinności stepowej 0,95 ha Zalesie
Szczecin ul Salomei milorzab pomnik przyrody

Skrzyżowanie (Wólka Orłowska)

Skrzyżowanie trzech ciągów komunikacyjnych (ewenement w Polsce i w Europie)
- droga (droga krajowa nr 17)
- linia kolejowa (linia kolejowa nr 69)
- rzeka (Wolica)

Lokalizacja: Wólka Orłowska
Wólka Orłowska, Rzeka, Most Drogowy, Most Kolejowy - fotopolska.eu (310399)