Aktualności

bieżące · 11-20 · 21-30 · 31-40 · 41-50 · 51-60 · 61-70 · 71-80 · 81-90 · 91-100 · 101-110 · 111-120 · 121-130 · 141-150 · 151-160 · 161-170 · 171-180 · 181-190 · 191-200 · 201-210

Próba wyłudzenia

opublikowane: 2 mar 2014, 18:54 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 2 mar 2014, 18:57 ]

Nowy Tydzień opisuje historię, w której osoba podająca się za pracownika Urzędu Skarbowego chciała wyłudzić od mieszkańca naszej gminy kwotę kilkunastu tys. zł. Fałszywy pracownik US został zatrzymany przez policję.

Kanalizacja dla Orłowa i Kryniczek

opublikowane: 29 sty 2014, 09:59 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 29 sty 2014, 10:00 ]

Tygodnik Zamojski podaje, że do 15 września br. Orłów Drewniany, Orłów Murowany, Orłów Murowany Kolonia i Kryniczki zostaną podłączone do sieci kanalizacyjnej. Przetarg na wykonanie inwestycji wartej ponad 770 tysięcy złotych wygrała firma z Lublina.

Obiżka opłat za odbiór śmieci

opublikowane: 20 sty 2014, 13:07 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 20 sty 2014, 13:08 ]

Do końca stycznia można składać nowe deklaracje o obniżkę opłat z 7 zł. na 6 zł od osoby dotyczące odbioru śmieci. Jeżeli mieszkańcy tej nowej deklaracji nie złożą będą płacić dalej 7 zł. od osoby przy selektywnym gospodarowaniu odpadami. Aby złożyć deklarację każdy mieszkaniec musi osobiście udać się do urzędu gminy do końca stycznia.

Aby przeczytać odpowiednią uchwałę Rady Gminy należy kliknąć tutaj.

Projekt „Shtetl Routes. Vestiges of Jewish cultural heritage in cross-border tourism”

opublikowane: 13 sty 2014, 06:16 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 13 sty 2014, 14:05 ]

W prasie (zarówno polskiej jak i zagranicznej) pojawiły się informacje, że Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” z Lublina, wraz z partnerami z Ukrainy i Białorusi prowadzi projekt, finansowany przez Unię Europejską, pod nazwą „Shtetl Routes” (polski podtytuł: Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej).

Projekt zakłada wytypowanie 20 miejscowości z każdego z krajów (w Polsce z województw lubelskiego i podkarpackiego) i przewiduje:
 • opracowanie istniejących źródeł, wyników badań i publikacji dotyczących żydowskiego dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej w regionie (PL - województwa lubelskie, podkarpackie i podlaskie , BY – obwody brzeski i grodzieński, UA – obwody iwanofrankowski, lwowski, rówieński, tarnopolski, wołyński, zakarpacki)
 • zbudowanie wspólnego narzędzia internetowego „Shtetl Routes. Żydowskie miasteczka Europy Wschodniej”,
 • wymiana opracowań i publikacji koniecznych do przygotowania szlaków turystycznych,
 • organizacja ekspedycji badawczych mająca na celu opisanie i skatalogowanie obiektów związanych z dziedzictwem żydowskim, a także zebranie opowieści o nich
 • przygotowanie 3 wirtualnych szlaków turystycznych po zabytkowych miejscach, związanych z dziedzictwem żydowskim na terenie Polski, Białorusi i Ukrainy, a także jednego szlaku międzynarodowego, obejmującego zabytki na całym obszarze przygranicznym,
 • opracowanie 15 wirtualnych makiet trójwymiarowych historycznych miasteczek,
 • opracowanie książkowego przewodnika turystycznego (po obiektach dziedzictwa żydowskiego w regionie na podstawie stworzonych wspólnych zasobów wiedzy),
 • przeprowadzenie cyklu szkoleń dla przewodników turystycznych.
Ewentualny wybór Izbicy do ww. przedsięwzięcia byłby naturalny, jako, że jest to miasteczko wyjątkowe pod względem historii Żydów polskich.
 • Izbica została założona specjalnie dla Żydów, wypędzonych z Tarnogóry po wyroku asesorskim (z powodu Privilegium de non tolerandis Judaeis Tarnogóry),
 • była do końca II w.ś. właściwie całkowicie zamieszkana przez Żydów, 
 • na terenie miejscowości znajdują się zabytki kultury żydowskiej: kirkut (wraz z ohelem) i domy z kuczkami,
 • tu tutaj zapoczątkowano izbicko-radzyńską dynastię chasydzką; przez wiele lat mieszkał tutaj Mordechai Yosef Leiner,
 • w Izbicy urodził się Tomasz (Toivi) Blatt, na motywach biografii którego nakręcono film Ucieczka z Sobiboru,
 • inny film ukazujący Izbicę z tej perspektywy to Izbica - Drehkreuz des Todes,
 • to Izbicę (a nie Bełżec) opisywał Jan Karski w swoich raportach. Obecnie, uchwałą Sejmu, obchodzimy rok poświęcony Janowi Karskiemu,
 • w czasie II w.ś. istniał tutaj duży obóz tranzytowy dla Żydów (także deportowanych z Czech, Niemiec i z Austrii) przez który przewinęło się ok 11 tys. osób; na miejscowym kirkucie naziści zamordowali ok. 4 tys. osób,
 • Izbica z lat II w.ś. jest tematem wielu prac naukowych, niektóre z nich znajdziecie na stronach Literatura, zaś dokumentacja fotograficzna jest do obejrzenia na stronach Judaica.
Jednakże by taki wybór się dokonał, zapewne jest konieczny lobbying w ramach projektu. Zachęcamy więc włodarzy Gminy i stowarzyszenia na jej terenie działające do kontaktu z Ośrodkiem „Brama Grodzka - Teatr NN" i wyrażenia poparcia dla tego pomysłu.

Obóz zagłady w Izbicy

opublikowane: 9 sty 2014, 06:13 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 9 sty 2014, 06:15 ]

W niemieckich dziennikach „Schweinfurter Tagblatt” i „Volkszeitung Schweinfurt” ukazały się niedawno artykuły przybliżające ich czytelnikom postać Käthe Loewenthal - niemieckiej malarki pochodzenia żydowskiego. Zmarła ona w obozie przejściowym w Izbicy w 1942 r. Opis postaci malarki znajdziecie także na naszych stronach Osoby.

Gazety te popełniły jednak błąd, pisząc „polski obóz zagłady Izbica”. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zareagowało i gazety natychmiast opublikowały sprostowanie z artykule „Historycznie i moralnie nie do zaakceptowania” gdzie obóz nazwały niemieckim, nazistowskim.

Opis zdarzenia znajdziecie na stronach Wirtualnej Polski, zaś oryginalny artykuł (w j. niemieckim) o Käthe Loewenthal tutaj.

Spotkania z firmą instalującą panele słoneczne

opublikowane: 26 gru 2013, 04:37 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 26 gru 2013, 04:37 ]

https://sites.google.com/site/izbicalubelska/home/_draft_post-1/panele_maly2.jpg
W dniach od 8. do 10. stycznia 2014 odbędą się spotkania z firmą RAPID, która będzie instalowała panele solarne na terenie naszej gminy  u osób które podpisały odpowiednie umowy. Plan spotkań jest znajdziecie pod tym linkiem.

Śledź po izbicku

opublikowane: 22 gru 2013, 11:21 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 22 gru 2013, 11:22 ]

Na blogu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie znajdziecie świąteczny przepis na śledzia po izbicku. Smacznego!

Izbica wygrywa turniej siatkarski

opublikowane: 19 gru 2013, 06:07 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 19 gru 2013, 06:08 ]

Tygodnik Zamojski podaje, że zespół gimnazjalistek z Izbicy wygrał turniej siatkarski w zorganizowany przez UKS Victoria Małochwiej Duży. Najlepszą zawodniczką turnieju została Aleksandra Mądrzak z Izbicy.

Priorytety Urzędu Gminy na 2014

opublikowane: 18 gru 2013, 06:19 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 22 gru 2013, 11:23 ]

Urząd Gminy opublikował listę proponowanych priorytetów inwestycyjnych na rok 2014. Listę tę znajdziecie na stronie internetowej Urzędu, zaś poniżej kopia:

PROPOZYCJA PLANOWANYCH ZADAŃ DO REALIZACJI W 2014 ROKU
 1. ROLNICTWO
  1. Budowa wodociągu zbiorowego wraz z przyłączami w miejscowościach: Orłów Murowany, Orłów Murowany Kolonia, Orłów Drewniany, Kryniczki.
 2. TRANSPORT
  1. Budowa drogi gminnej Nr 109902 L w miejscowości Topola – długość odcinka uzależniona od wysokości dofinansowania z TFOGR.
  2. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w miejscowości Izbica na odcinku długości 450 mb (do Przedszkola).
  3. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 109934 L w miejscowości Tarzymiechy Trzecie (do torów kolejowych).
  4. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 109893 L w miejscowości Wirkowice Drugie (Pniaki).
  5. Remont częściowy nawierzchni drogi gminnej Nr 109897 L w miejscowości Tarzymiechy Pierwsze (Pniaki).
  6. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nr 109952 L – ul. Skarpa w miejscowości Izbica.
  7. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 109943 L – ul. Mała w miejscowości Tarnogóra.
  8. Inwestycje wspólne z Powiatem Krasnostawskim – modernizacja dróg powiatowych w Tarnogórze, Bobliwie i Latyczów - Wał.
  9. Remont dróg gminnych kruszywem drogowym na terenie całej gminy.
 3. GOSPODARKA KOMUNALNA
  1. Energia przyjazna środowisku w gminie Izbica – zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej(276 gospodarstw indywidualnych i 2 budynki użyteczności publicznej).
  2. Stałe utrzymanie czystości i porządku przy obiektach użyteczności publicznej.
  3. Nasadzenie drzew, krzewów i kwiatów na terenach stanowiących własność gminy Izbica, systematyczne koszenie traw na terenach komunalnych.
  4. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy.
  5. Bieżące remonty samochodów będących własnością Gminy.
  6. Przebudowa chodnika dla pieszych w miejscowości Tarnogóra.
  7. Bieżące remonty nawierzchni ulic w miejscowości Izbica – położenie klinkieru drogowego – ul. Ogrodowa, Sportowa i Fabryczna.
  8. Remont nawierzchni na ul. Kronlanda w Izbicy.
  9. Oświetlenie uliczne – utrzymanie i modernizacja.
  10. Remont mostu na rzece Wieprz w Tarnogórze (na Podstawiu).
 4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  1. Termomodernizacja i zmiana użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej na Gminne Mieszkania Chronione w miejscowości Stryjów – rozpoczęcie robót. Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim.
 5. OŚWIATA
  1. Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół w Izbicy – wykonanie kompleksu boisk sportowych – ciąg dalszy.
  2. Remont przedszkola w Izbicy, opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń formalno-prawnych.
 6. KULTURA I SZTUKA
  1. Rewitalizacja terenów w obrębie źródeł w miejscowości Kryniczki – remont i przebudowa „pralni”.
  2. Adaptacja budynku po sklepie w miejscowości Tarzymiechy Drugie na świetlicę wiejską.
  3. Remont Domu Ludowego w miejscowości Mchy.
  4. Wyposażenie świetlic wiejskich w Romanowie, Ostrzycy i Mchach – w ramach pozyskanych środków.
  5. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej. Partnerstwo w projekcie współfinansowanym z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.
  6. Oddanie do użytku rozbudowanego w 2013 roku Domu Kultury w Tarnogórze.
 7. OCHRONA P.POŻ.
  1. Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie rozbudowy strażnicy OSP w Orłowie Drewnianym – dobudowa garaży.
  2. Rozbudowa strażnicy OSP w Stryjowie.
  3. Remont strażnicy OSP w miejscowości Wał.
 8. TURYSTYKA
  1. Rewitalizacja terenów rekreacyjnych i turystycznych w dolinie rzeki Wieprz w miejscowości Izbica.

Poszukiwany specjalista ds. marketingu i sprzedaży usług

opublikowane: 18 gru 2013, 03:57 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 18 gru 2013, 03:59 ]

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Izbicy poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty do spraw marketingu i sprzedaży usług. Z ofertą możecie zapoznać się klikając tutaj. Poniżej zaś kopia:

Opis stanowiska:
 • współtworzenie, realizacja i nadzór nad polityką promocyjną przedsiębiorstwa.
 • badanie i analizowanie otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa oraz działalności konkurencyjnej w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania możliwości rynkowych,
 • rozwój istniejących produktów, zmiany i modyfikacje zgodnie z wynikami badań rynku.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne bądź techniczne,
 • samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy,
 • łatwość nawiązywania kontaktów oraz umiejętność negocjacji handlowych,
 • doświadczenie w przygotowaniu i weryfikacji warunków umów i kontraktów będzie dodatkowym atutem.
Pracodawca oferuje:
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • profesjonalne szkolenia,
 • elastyczne godziny pracy,
 • narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonania powierzonych zadań.
Osoby zainteresowane ofertą i spełniające kryteria proszone są o przesłanie swojej aplikacji na adres:
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 
22- 375 Izbica, ul. Fabryczna 29

71-80 of 217