Aktualności

bieżące · 11-20 · 21-30 · 31-40 · 41-50 · 51-60 · 61-70 · 71-80 · 81-90 · 91-100 · 101-110 · 111-120 · 121-130 · 141-150 · 151-160 · 161-170 · 171-180 · 181-190 · 191-200 · 201-210

Szkoły w Gminie; Stowarzyszenie Oświatowe „Prymus”

opublikowane: 20 lut 2013, 05:38 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 21 lut 2013, 12:10 ]

Dzisiaj otrzymaliśmy, przesłaną przez Panią Elżbietę Kmieć, Dyrektora Samorządowego Ośrodka Oświaty w Izbicy, oraz Prezesa nowo powstałego Stowarzyszenia, nastepującą informację o „Prymusie”,

Jak założono Stowarzyszenie Oświatowe „Prymus”

Każda działalność ma na ogół konkretną przyczynę lub cel. Stowarzyszenie, które powstało na zebraniu założycielskim 7 lutego br. w Izbicy - także. Od dłuższego czasu coraz mniej jest pieniędzy na utrzymanie sześciu szkół podstawowych, dwóch gimnazjów i jednego przedszkola, jakie działają na terenie naszej Gminy. Dla wszystkich było jasne, że należy „coś” zrobić, żeby zmniejszyć obciążenie budżetu, jakie wynika z kosztów prowadzenia szkół. Jednym ze sposobów na zmianę istniejącego stanu rzeczy jest przekazanie przez Gminę, jako organ prowadzący szkoły, innemu podmiotowi. Na przykład stowarzyszeniu. Poza tym coraz więcej szkół w kraju w taki sposób „tnie” koszty, ponieważ w szkołach stowarzyszeniowych nie obowiązują przepisy Karty Nauczyciela, dające nauczycielom wiele przywilejów i wynagrodzenie ustalone odgórnie przez MEN, nadmiernie wysokie w stosunku do możliwości płatników. Procedura przekazania szkół stowarzyszeniu pozwoli uniknąć likwidacji szkół zapewnić pracę dla kilkudziesięciu osób, choć za mniejsze niewątpliwie wynagrodzenie. W tej sytuacji coraz bardziej oczywiste stawało się dla wszystkich, że także w Izbicy stowarzyszenie - w celu przejęcia przez nie szkół - należy powołać. Miałoby ono prowadzić cztery szkoły podstawowe: w Tarnogórze, Tarnogórze-Kolonii, Tarzymiechach i Wirkowicach. I tak to się zaczęło.

7 lutego w sali konferencyjnej urzędu gminy w godz: 13-15 odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia. Udział w nim wzięli członkowie założyciele, desygnowani przez wójta, rodziców i nauczycieli. Z każdej z czterech szkół po trzy osoby oraz cztery osoby z ramienia Gminy, czyli razem 16 osób. Samo zebranie miało formalny charakter. Do komitetu założycielskiego wybrano: A. Ciechańską, E. Kmieć, A. Babiarz-Grzesiuk, T. Kamińską i E. Olech. Potem zarząd - także pięć osób: E. Kmieć – prezes, D. Dudek i A. Pawlak – wiceprezesi, A. Babiarz-Grzesiuk - skarbnik i T. Kamińska – sekretarz. Na koniec przegłosowano skład komisji rewizyjnej, której skład stanowią dyrektorzy szkół: E. Olech – przewodnicząca, R. Szałacha – z-ca przew. oraz S. Kłapouchy – sekretarz.

11 lutego, komplet dokumentów potrzebnych do wpisania stowarzyszenia do KRS i uzyskania osobowości prawnej, został przesłany do Sądu Rejestrowego w Świdniku.


Dziękujemy za przesłanie informacji! Zaś, sam statut Stowarzyszenia można znaleźć tutaj, oraz pobrać z listy plików na końcu artykułu.

Ekspresówka i obwodnica Izbicy

opublikowane: 19 lut 2013, 06:06 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 20 lut 2013, 15:36 ]

Nieco bez echa przeszła w zeszłych dwóch latach informacja o złożenie wniosku w wydanie decyzji środowiskowej dla nowoplanowanego odcinka drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, przebiegającego, albo i nie, przez Izbicę. Link do artykułu na stronie GDDKiA znajduje się tutaj. Wg tego artykułu GDDKiA rekomenduje wybranie wariantu S_pk z podwariantem S2 (ten podwariant nie ma wpływu na Gminę Izbica). Poniżej opiszemy jak te warianty się różnia, i jaki wpływ mają na Izbicę i Gminę. A to właśnie główną różnicą pomiędzy tymi wariantami (warianty: 1 i S_pk) jest obwodnica Izbicy.

Aby zapoznać się z przebiegiem obu wariantów w okolicach Izbicy należy spojrzeć na mapkę dostępną tutajW obu wariantach droga ekspresowa od samego Krasnegostawu, aż do Izbicy (lub Tarzymiech) przebiegałaby zachodnią stroną Wieprza (starym traktem krasnostawskim), w okolicach Latyczowa i Dworzysk.

Wariant 1 (który nie został rekomendowany), oznaczony na mapce kolorem czerwonym, zakładał, że obwodnica Izbicy zaczynałaby się w Dworzyskach, następnie przechodziła na drugą strone Wieprza w miejscowości Wał, krzyżowałaby się ze starą drogą nr 17 w Dąbrowie. Nastepnie przechodziłaby wschodnią stroną Izbicy przez wyrobiska klinkierniane, a następnie łączyła ze starym przebiegiem siedemnastki w okolicach Zalesia/Tarzymiech (tj. dzisiejszej stacji paliw w Tarzymiechach). Ważną informacją jest to, że jedyny węzeł drogowy (możliwość wjazdu i zjazdu z drogi ekspresowej) w okolicach Izbicy znajdowałby się właśnie w Dąbrowie, zaś najbliższy południowy węzeł w Starym Zamościu.

Wariant S_pk (pk - po konsultacjach z jednostkami samorządowymi) jest wariantem rekomendowanym i ma radykalnie inny przebieg. Jest on oznaczony kolorem zielonym na mapce. Przebiega podobnie do wariantu 1, od Krasnegostawu do Latyczowa, by następnie odbić w stronę Ostrzycy, przekroczyć Wieprz w okolicach Tarzymiech I, i połaczyć się ze starym przebiegiem siedemnsatki w okolicach stacji paliw w Tarzymiechach. Tutaj jedyny węzeł drogowy w okolicach Izbicy znajdowałby się właśnie w okolicach stacji paliw w Tarzymiechach. Zaś północny, dopiero w Krasnymstawie. Ciekawą informacją jest, że jedyne planowane w wariancie S_pk MIejsce Obsługi Podróżnych, w tej okolicy, znajdowałoby się właśnie w Ostrzycy.

Na pewno każdy z mieszkanców Gminy ma inne preferencje co do wariantu przebiegu przyszłej drogi ekspresowej. Także czas jej powstania jest jeszcze niepewny (być może pierwsze prace zaczną się w 2015, być może później), leczy wybrany wariant (S_pk) wydaje się mniej optymalny dla Izbiczan. O ile w wariancie 1 (ten przebiegający przez tereny wyrobiskowe Klinkierni), by wjechać na drogę ekspresową w kierunku Lublina należałoby dojechać do Dąbrowy. Zaś aby wjechać na drogę ekspresową do Zamościa, wystarczyłoby dojechać do Starego Zamościa. Niestety w planowanym wariancie, by wjechać na drogę ekspresową w kierunku Lublina, trzeba będzie dojechać starą drogą 17 (która prawdopodobnie zostanie zdegradowana do drogi powiatowej/wojewódzkiej) przez pagórkowate tereny Wólki Orłowskiej, i zakręty w okolicach Tuligłów, do samego Krasnegostawu. Lub nadkładać drogi, wracając do Tarzymiech. Liczba osób, które wolałby otrzymać dogodny wjazd na ekspresówke w kierunku Zamościa, jest zapewne mniejszy, niż tych którzy chcieliby wygodnie jeździć do Krasnegostawu, Lublina, czy Warszawy.

Więcej map, informacji i planów znajdziecie w tym folderze sieciowym. Z czego najciekawszym wydaje się dosyć rozległe opracowanie Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko.

Update: Wg Raportu Oddziaływania na Środowisko, Tom I, str. 18, izbicki Urząd Gminy wydał w 2008 r. opinię pozytywną dla obu wariantów przebiegu, t.j. 1 (przez Klinkiernię, z węzłem Dąbrowa), oraz 2a (przez Dworzyska i Ostrzycę z węzłem Tarzymiechy). Skan pisma znajduje się tutaj. Urząd przesłał także do GDDKiA nastepujacą informację (skan tutaj) "W nawiązaniu do pisma.... Urząd Gminy Izbicy przesyła zeszyt zawierający uwagi i opinie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na terenie Gminy Izbica.... Jednocześnie informuję, że materiały przesłane przez Państwa wyłożone były do wglądu... w Urzędzie Gminy w dniach od 14.12.2007 do 4.01.2008", Dwa tygodnie, w tym święta Bożego Narodzenie to chyba niezbyt szczęśliwy okres na konsultowanie tak ważnego dla mieszkanców Gminy projektu. Jednakże pomimo tego faktu udało się zebrać kilka opinii, które można zobaczyć pod tym linkiem. W porównaniu z liczbą opinii i zapytan przesłaną przez mieszkańców innych gmin, jest to wynikiem nader skromnym.

Przegrany pierwszy sparing z Unią Hrubieszów

opublikowane: 18 lut 2013, 10:01 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 19 lut 2013, 03:47 ]

W towarzyskim meczu rozegranym w Niedzielę, 18. lutego izbicki Ruch przegrał z Unią Hrubieszów 1:3. Ruch po rundzie jesiennej zajmuje 7. miejsce w Chełmskiej Klasie Okręgowej z 20 punktami na koncie i korzystną różnicą bramek 27-24.

Zawodnikom i sympatykom Ruchu życzymy sukcesów w nadchodzącym sezonie!

Więcej na oficjalnej stronie Ruchu Izbica. Przeczytaj także: Kompania Piwowarska sponsorem Ruchu.

Karaoke w klubie Imperium - 23. lutego 2013

opublikowane: 18 lut 2013, 05:27 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 18 lut 2013, 10:10 ]

Karaoke w Klubie Imperium. STOP. W sobotę, 23. lutego 2013. STOP. Więcej na Facebook-u i na stronie klubu. STOP. Wjazd za free!. STOP.

Szkoły w gminie przekazane stowarzyszeniom

opublikowane: 17 lut 2013, 15:08 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 18 lut 2013, 10:10 ]

Izbicki Samorządowy Ośrodek Oświaty zarządza w chwili obecnej 4 szkołami podstawowymi, oraz 2 zespołami szkół (szkoła podstawowa plus gimnazjum). Sytuacja ta zmieni się prawdopodobnie we wrześniu, kiedy wszystkie samodzielne szkoły podstawowe w Gminie (Tarnogóra, Tarnogóra-Kolonia, Wirkowice, Tarzymiechy) przejdą pod zarząd stowarzyszenia lub stowarzyszeń. Do wspomnianych wyżej szkół uczęscza po ok. 50-70 uczniów.

Izbicki samorząd starał się utrzymać działalnośc większości szkół na terenie Gminy, nawet pomimo faktu, że w okolicznych gminach szkoły z siedzibą w mniejszych wsiach były masowo zamykane. Po 1989. większe likwidacje szkół dotknęły tylko wschodnią część gminy, gdzie ze szkół w Wólce Orłowskiej, Stryjowie, Orłowie Murowanym i Kryniczkach uczniów przeniesiono do szkoły utworzonej w wybudowanym w 2005 r. budynku w Orłowie Drewnianym (obecnie zespół szkół). Więcej informacji o tych wydarzeniach można znaleźć w książce Historia Szkół w Gminie Izbica.

Kwestię tę obiecujemy potraktować bardziej szczegółowo już wkrótce.

Herb Izbicy cd.

opublikowane: 16 lut 2013, 11:15 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 17 lut 2013, 05:32 ]

W poprzednim wpisie nt. herbu Izbicy spekulowałem, że nasz obecny herb może być oparty na herbie Izbicy Kujawskiej, prawdopodobnie przez pomyłkę. Przesłanką ku temu była książka Witktora Wittyga pt. Pieczęcie miast dawnej Polski, która sugeruje (skan tutaj), że pierwszym herbem Izbicy (naszej) był herb dołęga w bramie o trzech wieżach, zaś to właśnie herbem Izbicy Kujawkiej był krzyż lub miecz otłuczony.

Jakiś czas później skontaktował się ze mną Maciej Kosiarski z Izbicy, student historii na Wydziale Humanistycznym UMCS, który podesłał mi skan strony z książki Mariana Gumowskiego. Gumowski w Pieczęciach i herbach miejscowości województwa lubelskiego pisze (skan strony znajduje się tutaj):

Wiktor Wittyg, op. cit. (tj. Pieczęcie miast dawnej Polski), s. 92 miesza Izbicę lubelską z Izbicą kujawską; toż robi i Chomiński (prawdopodobnie Chomicki) op. cit (tj. Herby miast i ziem polskich). Herb Dołęga w bramie o trzech wieżach to herb Izbicy kujawskiej.

W świetle tych faktów wypadałoby odwołać moje wcześniejsze zastrzeżenia co do obecnego herbu Izbicy. Zakładając, że Marian Gumowski przeprowadził poprawną analizę dokumentów, to pierwszą pieczęcią i herbem Izbicy (lub też Nowego Tarnowa, jako, że pod taką nazwą odbyła się pierwsza lokacja na gruntach wsi Izbica w 1540 r.) był i jest rzeczywiście krzyż. Z początku mógł wyglądać jak środkowym obrazku znajdującym się pod linkiem tutaj (oznaczonym niepoprawnie jako pieczęć Izbicy w woj. kaliskim przez Wittyga), zaś w XVII w. przybrał on formę orderową (kawalerską), zbliżoną do używanej obecnie.

Ostateczne potwierdzenie tych faktów będzie wymagało wizyty w Muzeum Czapskich (obecnie oddział Muzeum Narodowego w Krakowie). Nie jest to wcale takie nieprawdopodobne w świetle ostatnich planów naszych lokalnych pasjonatów historii. Ale o tych planach napiszemy więcej gdy nasz projekt wejdzie w bardziej zaawansowaną fazę. Stay tuned!

Wykluczenie cyfrowe w Gminie

opublikowane: 15 lut 2013, 05:25 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 16 lut 2013, 17:00 ]

Zapewne nikt nie ma wątpliwości, że dostęp do Internetu, a nawet do samych komputerów, w naszej Gminie nie jest zbyt powszechny w porównaniu z większymi miastami Polski i regionami państw wysoko-rozwiniętych. Jednym z projektów  współfinansowanych ze środków UE jest Program Innowacyjna Gospodarka - eInclusion. Cele projektu same w sobie są szczytne, a i środki niemałe. W skali Polski jest to ponad 230 mln. zł., zaś sama gm. Izbica przystąpiła do tego projektu.

W ramach projektu fundowany jest dostęp do Internetu dla określonej liczby gospodarstw domowych na terenie gmin (w gm. Izbica jest to 30 gospodarstw domowych i 7 placówek wychowawczo-oświatowych). Dane z gminnego Biuletynu Informacji Publicznej znajdują się tutaj, zaś partnerem Gminy została Wschodnia Fundacja Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego z Lublina. Fundacji i Gminie życzymy sukcesów w realizacji projektu!

Oddając sprawiedliwość szczytnym celom projektu, chcielibyśmy zadać kilka pytań (przesłaliśmy je także Urzędowi Gminy w Izbicy, jak na razie bez odpowiedzi):
  1. W jaki sposób zostaną wybrani Beneficjenci Końcowi programu (czyli gospodarstwa domowe)? Czy kryteria wyboru będą jasne, a wyniki otwarcie podane do wiadomości publicznej?
  2. Jak dokładnie instalacja sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w 7 jednostkach (w tym: publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania Beneficjenta) ma przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu? Czy sprzęt będzie dostepny wszystkim mieszkańcom Gminy, uczestnikom działalności jednostek (np. uczniom), czy tylko pracownikom jednostek? Słowem, czy komputer nie wyląduje przypadkiem w gabinecie dyrektora szkoły?
  3. Czy 30 gospodarstw domowych to nie jest zbyt nikła liczba, by miała wpływ na wykluczenie cyfrowe w Gminie, szczególnie gdy projekt wydaje się ambitny (rozległy) pod względem organizacyjnym (konferencje prasowe, szkolenia, ubezczpieczenie sprzętu, ulotki, catering w czasie szkoleń, artykuły w prasie)? Czy koszty działań dodatkowych (konferencje, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia, catering) nie wygenerują ogromnych kosztów w przeliczeniu na jednego Beneficjenta Końcowego?
PS. Portal izbica.info życzy także Gminie większej staranności przy tworzeniu regulaminów projektów! Dostępny tutaj regulamin zawiera interesujące "kwiatki", jak np. "§ 4. pkt 1. b). ich celem statutowym jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i wspieranie rozwoju społeczeństwa inflacyjnego". Dodatkowo, Wójt Gminy jest podpisany w konwencji pionowej, co zajmuje całą stronę (chyba chodzi tutaj o wspomnianą inflację). Miejmy nadzieję, że nasze społeczeństwo dzięki projektowi nie stanie się zbyt inflacyjne :).

Zadłużenie gm. Izbica największe w powiecie

opublikowane: 13 lut 2013, 08:49 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 13 lut 2013, 09:59 ]

Na koniec 2012 r. zadłużenie Gminy Izbica wynosiło 11,5 mln. zł. Obok zadłużenia Gminy Krasnystaw, 11,7 mln. zł, jest to największe, jednostkowe zadłużenie w powiecie. Najmniejsze zaś ma Gmina Gorzków, bo zaledwie 152 tys. zł. Także w przypadku przeliczenia na głowę mieszkańca, które lepiej obrazuje rzeczywiste zadłużenie gmin, jest to największe zadłużenie w powiecie (1.332 zł/osobę). Na drugim miejscu jest Gmina Krasnystaw (1.313 zł/osobę), zaś najbardziej oszczędna jest znów Gmina Gorzków, gdzie zadłużenie wynosi zaledwie 40 zł/osobę.

Oczywiście skala zadłużenia nie jest sama w sobie wyznacznikiem czegokolwiek, najważniejsze są efekty gospodarcze osiągane przy udziale uzyskanych przy pomocy zaciągnientych zobowiązań inwestycji, a tych w naszej Gminie jest niemało, by wymienić m.in.: remont szkoły w Izbicy, budowę kanalizacji i instalacji wodnej w miejscowościach gminy, a także na budowę budynku Urzędu Gminy (chociaż ta ostatnia inwestycja niekoniecznie wszystkim musi wydawać się "prorozwojowa").

Warto przy tym wspomnieć, że wg Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie (załączamy skan dokumentu) zadłużenie Gminy wg przyjętej w dokumencie metodologii wynosi 57,07% budżetu Gminy, co jest wynikiem niebezpiecznie bliskim ustawowej granicy 60%, chociaż zaplanowany sposób spłaty zadłużenia został zaopiniowany pozytywnie przez Izbę. Miejmy nadzieję, że radni naszej Gminy dwukrotnie ogladają każdą wydaną złotówkę, oraz bacznie monitorują efekty zrealizowanych inwestycji, dbając przy tym, by zadłużenie nie przybrało rozmiarów problemu pożerającego znaczne kwoty pieniędzy w celu samej obsługi długu.

„Bezpieczny stok" w Bobliwie - Tygodnik Zamojski

opublikowane: 13 lut 2013, 07:07 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 13 lut 2013, 07:07 ]

Tygodnik Zamojski podaje, że 16. lutego, na stoku, od godz. 10., w Bobliwie, odbędzie się kolejna edycja ogólpolskiej akcji „Bezpieczny stok”. W programie zawody narciarskie, konkursy i nauka udzielania pierwszej pomocy. Plakat promujący wydarzenie znajduje się tutaj.

Izbica na zdjęciach w latach 50.-60. XX.w.

opublikowane: 12 lut 2013, 01:13 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 12 lut 2013, 07:56 ]

Dzisiaj otrzymaliśmy unikalne zdjęcia z Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, które ukazują Izbicę z latach 50. i 60. XX. wieku. Wiekszość z nich jest autorstwa Tadeusza Smyka. Możemy tutaj znaleźć zdjęcie izbickiego rynku w dekadę po wojnie, ujęcia widoków Izbicy z kilku okolicznych miejsc, Kirkut, oraz proces budowy stawideł i mostu na Wieprzu pomiędzy Izbicą i Tarnogórą. Aby zobaczyć zdjęcia należy kliknąć tutaj, lub zajrzeć do działu Historia.

Szczególnie zwraca uwagę ulica Lubelska (ówcześnie zapewne była to ul. Świerczewskiego), wybrukowana cegłami z miejscowej Klinkierni na całej swojej długości w obrębie miejscowości.

Za wydobycie zdjęć z Muzeum i ich nam przekazanie dziękujemy Pani Elżbiecie Kmieć.

191-200 of 217