Aktualności

bieżące · 11-20 · 21-30 · 31-40 · 41-50 · 51-60 · 61-70 · 71-80 · 81-90 · 91-100 · 101-110 · 111-120 · 121-130 · 141-150 · 151-160 · 161-170 · 171-180 · 181-190 · 191-200 · 201-210

Ankieta nt. jakości stron internetowych - ostatnia szansa

opublikowane: 2 kwi 2013, 08:31 przez Robert Swiecki

Pod koniec tygodnia opublikujemy wyniki ankiety nt. jakości stron internetowych Gminy Izbica i Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Do dzisiaj zagłosowało już ok 20 osób, a na pewno jeszcze kilka głosów uda się uzyskać. Wystarczy kliknąć tutaj.

Z wynikami ankiety zapoznamy włodarzy urzędów gmin i starostwa, co być może będzie impulsem, który rozpocznie proces modernizacji stron.

Droga Dworzyska-Wólka Orłowska do remontu

opublikowane: 25 mar 2013, 21:32 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 25 mar 2013, 21:35 ]

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji przetargowej dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) - Latyczów - Dworzyska - Wał - Wólka Orłowska od km 0+350 do km 8+031”.

Treść ogłoszenia można znaleźć tutaj.

Bezpieczeństwo w Gminie

opublikowane: 25 mar 2013, 21:08 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 25 mar 2013, 21:12 ]

Ostatnie tygodnie obfitowały w wydarzenia związane z bezpieczeństwem w Gminie:
  • Nowy Tydzień podał, że podczas jednej z izbickich imprez karaoke, w nocy z 3 na 4 marca, goście z gminy Rudnik posprzeczali się z „lokalsami”, przez co cztery osoby wylądowały w szpitalu,
  • Ten sam Nowy Tydzień podaje, że 26. lutego, w Ostrzycy, dwóch mieszkańców Krasnegostawu wdało się w bójkę z mieszkańcem tej miejscowości. Mieszkaniec Ostrzcy musiał zaliczyć krótką wizytę w szpitalu,
  • Tygodnik Zamojski podaje, że spłonął bar Dąbrowa. Nikt nie ucierpiał, ale budynek jest kompletnie zniszczony,
  • Z bardziej pozytywnych informacji, policjanci odwiedzili Szkołę Podstawową w Wirkowicach, gdzie p. aspirant Anna Podgórska z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie rozmawiała z uczniami klas 0 - III, następnie klas IV - VI na temat właściwego, bezpiecznego zachowywania się uczniów w szkole i poza nią.

„Ona tańczy dla mnie” w Wirkowicach

opublikowane: 23 mar 2013, 15:19 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 23 mar 2013, 15:19 ]

SP Wirkowice, początek marca. Młode talenty :)


Środki Europejskiego Funduszu Społecznego rozdzielone

opublikowane: 22 mar 2013, 16:22 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 22 mar 2013, 16:23 ]

Portal Chełm - Nasze Miasto podaje, że środki na rozwój i upowszechnianie tzw. integracji społecznej w gminach i miastach z Europejskiego Funduszu Społecznego zostały już rozdzielone. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy z/s w Tarnogórze dostał 160 tys. zł. i jest to kwota największa w regionie.

Ośrodek realizuje program „Jestem bezrobotny, wykorzystam szansę”, w którym w zeszłym roku uczestniczyło 27 osób z terenu Gminy. Opis tegorocznego programu pojawi się zapewne niedługo na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Oceń strony internetowe Gmin i Starostwa

opublikowane: 22 mar 2013, 10:14 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 22 mar 2013, 15:00 ]

Zachęcamy Was do ocenienia stron internetowych naszych instytucji samorządowych: Gminy Izbica oraz Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Aby Wasze oceny miały punkt odniesienia, prosimy także, byście ocenili także strony internetowe Gmin, które sąsiadują z Izbicą tj.: Gorzkowa, Krasnegostawu, Kraśniczyna, Nielisza, Rudnika, Skierbieszówa i Starego Zamościa (ale nie jest to wymagane). Have fun! Pamiętajcie, nie oceniajcie tylko wyglądu, ale także zawartość (głównie zawartość)!

Wyniki ogłosimy wkrótce, zaś wnioski prześlemy włodarzom Urzędu Gminy.

PS. Link do formularza znajdziecie także tutaj, a o samym temacie możecie podyskutować na naszym forum.


Nagrodzony projekt ochrony roślinności w Zalesiu

opublikowane: 22 mar 2013, 09:16 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 22 mar 2013, 09:49 ]

Pan Zenon Rusztyn został nagrodzony Lubelską Nagrodą Ekologiczną „Suseł 2012”, za inicjatywę aktywnej ochrony murawy kserotermicznej w Zalesiu k. Izbicy. Więcej informacji na stronie NGO. Gratulujemy!

Stanowisko roślinności kserotermicznej (stepowej) jest jednym z pomników przyrody w gm. Izbica, o powierzchi ok. 1 ha. Drugie takie w naszej gminie znajduje się w Tarnogórze. Listę pomników przyrody w naszej gminie możecie znaleźć w dziale Atrakcje.

Opis nominacji: Pan Zenon Rusztyn z własnej inicjatywy, na własny koszt wyciął krzewy na ok. 30 arach murawy kserotermicznej objętej ochroną w formie pomnika przyrody znanego pod nazwą „Zalesie” k. Izbicy. Bogata gatunkowo murawa kserotermiczna będąca stanowiskiem wielu gatunków rzadkich i chronionych (m.in. ostrożnia pannońskiego Cirsium pannonicum, marzanki barwierskiej Asperula cynanchica, głowienki wielkokwiatowej Prunella grandiflora, astra gawędki Aster amellus, omanu wąskolistnego Inula ensifolia) opisywana była w literaturze już w latach 60-tych. W latach 80-tych została objęta ochroną prawną w formie pomnika przyrody. Jednak zaprzestanie użytkowania muraw (wypasu) spowodowało nadmierny rozwój krzewów. Rozrastające się krzewy zacieniają światłolubne gatunki, uniemożliwiają im wzrost i rozwój, co w konsekwencji prowadzi do ich zaniku. Mimo objęcia ochroną prawną na terenie pomnika przyrody nie były prowadzone konieczne do utrzymania muraw zabiegi ochrony czynnej. Murawą „zaopiekował się” właściciel gruntu, na którym jest ona położona – p. Zenon Rysztyn. Wycięcie krzewów przyczyniło się do zachowania jednej z coraz rzadszych na Lubelszczyźnie muraw reprezentujących typowo wykształcony zespół roślinny Inuletum ensifoliae

Język ruski

opublikowane: 21 mar 2013, 12:59 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 21 mar 2013, 16:20 ]

Izbica od końca XIV w. (po raz pierwszy ją wzmiankowano w roku 1419), od czasu, gdy tereny te przyłączono na stałe do Polski, leżała w powiecie krasnostawskim (Districtus Crasnostaviensis), ziemi chełmskiej (Terrae Chełmensis), województwie ruskim. I wcale nie mówiono tu wtedy językiem polskim, ale, uwaga, ruskim. Zasięg języka ruskiego w roku 1389 znajdziecie na obrazku, który znajduje się tutaj.

Język ruski, nazywany dziś starobioałoruskim, albo staroukraińskim, to język Wielkiego Księstwa Litewskiego (obecnych terenów Litwy, Białorusi, zachodniej Ukrainy, oraz do konca XIV w., kiedy to królowa Jadwiga przyłączyła Chełm do Korony, ziemi chełmskiej), oraz średniowiecznej Mołdawii. Przetrwał w bardziej powszechnym użyciu w WKL do ok. XVII, kiedy został stopniowo zastapiony jęz. polskim.

Wprawdzie był zapisywany cyrylicą, ale następujący tekst to transkrypcja na łącinę listu podkancelrzego litewskiego, Sapiehy, do króla Władysława III. Zapewne stąd bierze się nasze zaciąganie, które wypominają nam mieszakńcy innych obszarów Polski :).

"Najasniejszomu panu, panu Żigimontu Tretiemu [...] Byli tyje czasy, najasniejszyj miłostiwyj hospodaru korolu, koli w tom zhromażenju a pospolitowanju ludskom, kotoroje my reczju pospolitoju nazywajem, nie prawom jakim opisanym abo statutom, ale tolko swoim zdanjem i upodobanjem władnost' swoju hospodary i koroli toho swieta nad ludmi rostiehali. Ale iż czastokrot' ot pristojnoje swojeje powinnosti otstupowali, a, na swoj tołko pożytok reczy natiehajuczi, o społnoje dobroje wsich mało dbali, ottul to było urosło, że ludi, brydieczysie ich panowaniem i zwirchnostiu i nie hospodarmi, ale tyranami onyje nazywajuczy, na samom tolko statutie i prawie opisanom wsie biespieczenstwo i dobroje reczy pospolitoje zasażali. A proto on wielikij i zacnyj fiłozof hreczeskij Arystotieles powiedił, że tam bellua, a po-naszomu dikoje zwiera, panujet', hdie czołowiek wodłuh upodobanja swojeho władnost' swoju rostiehajet', a hdie opiat' prawo abo statut horu majet', tam sam boh wsim władniet'."

Harlem Shake w Izbicy

opublikowane: 21 mar 2013, 11:00 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 21 mar 2013, 11:06 ]

Bez zbędnego komentarza... :) Dyskusja na forum.
 

Harlem Shake Izbica #1

Harlem Shake Izbica #2

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

opublikowane: 20 mar 2013, 08:24 przez Robert Swiecki

Wprawdzie wstęp na posiedzenia „kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów” (czytaj rad gmin i powiatów) jest nieograniczony, a nawet z możliwością nagrywania całej sesji na nośnikach audio i wideo, ale tym razem Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego zaprasza specjalnie na XXV. sesję Rady. Odbędzie się ona 27 marca 2013 r. o godz. 10:30 w sali obrad Starostwa Powiatowego, w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3. Więcej informacji na stronie Starostwa.

Zapewne niewielu jest zapaleńców, których pasją jest obserwowanie obrad, lecz jest to jeden z niewielu elementów kontroli przyznanych obywatelom, który motywuje rady gmin i powiatów do rozsądnego działania i stanowienia mądrego prawa. Dlatego obecność, nawet niewielkiej liczby osób z Gminy Izbica, na sesjach Rady Gminy oraz Rady Powiatu, a może i nawet nagrywanie i udostępnianie w Internecie przebiegu całej sesji, byłoby wspaniałą sprawą, z jednej strony pełniącą ważną funkcję kontrolną, z drugiej dającą możliwość zapoznania się z trybem i jakością pracy organów finansowanych z naszych podatków.

Przeglądając protokoły ostatnich sesji Rady Powiatu, można dopatrzeć się kilku ciekawych wystąpień dotyczących naszej gminy. M.in. Panie Radne: Elżbieta Kmieć oraz Teresa Hałas interweniowały w sprawie tragicznego stanu drogi w miejscowości Wał, likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tarnogórze, czy w sprawie losów niszczejącego pałacu (zabytku) w Orłowie Murowanym.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Izbica niestety nie wspomina o sesjach Rady Gminy w roku bieżącym, i niestety nie wiemy, czy jest to spowodowane faktem, że w tym kwartale taka sesja się nie odbyła (co by było sprzeczne ze Statutem Gminy), czy też niechęcią Urzędu Gminy do aktualizowania Biuletynu.

161-170 of 216