Aktualności

bieżące · 11-20 · 21-30 · 31-40 · 41-50 · 51-60 · 61-70 · 71-80 · 81-90 · 91-100 · 101-110 · 111-120 · 121-130 · 141-150 · 151-160 · 161-170 · 171-180 · 181-190 · 191-200 · 201-210

Dostęp do informacji publicznej w Gminie

opublikowane: 2 kwi 2013, 15:01 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 8 kwi 2013, 06:14 ]

Jakiś czas temu zapragnąłem sprawdzić, czy Nasza Gmina stosuje się do Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej. W wielkim skrócie: zobowiązuje ona podmioty publiczne (w tym gminy) do udostępniania wszelkich informacji znajdujących się w ich posiadaniu, o ile nie są one tajne (dokładne wyłączenia znajdują się w ustawie).

Co więcej, wnioski można składać w dowolnej formie: telefonicznie, e-mailowo, listem, faksem i w jakikolwiek inny sposób. Można to zrobić nawet anonimowo, i rzeczona jednostka ma obowiązek odpowiedzieć na taki wniosek. Osoba wnioskująca może także wskazać dowolny sposób zapoznania się z informacją, może to być np. wykonanie ksero dokumentu, przeczytanie na miejscu, czy żądanie przesłania skanu dokumentów na adres e-mail lub listem.

W Polsce zapadło już wiele wyroków, m.in. w sprawach w których urzędy nie chciały odpowiadać na e-maile, żądały imienia i nazwiska, czy też adresu wnioskodawcy we wnioskach. W 99% urzędy przegrywały w sądzie administracyjnym lub kolegiach odwoławczych.

Wysłałem dwa wnioski:
  1. o udostępnienie treści jednej z opinii, którą Gmina sporządziła w roku 2007 w sprawie budowy drogi ekspresowej S-17,
  2. o udostępnienie treści protokołów z sesji Rady Gminy Izbica w okresie od 1. stycznia do 1. kwietnia 2013 r.
Pierwszy wysłałny został e-mailem, 24. marca, na adres ugizbica@mbnet.pl, podany na stronie Urzędu Gminy, oraz w jej BIP-ie jako adres kontaktowy Urzędu. Drugi wysłałem 2. kwietnia, przy pomocy platformy e-PUAP, korzystając z funkcji potwierdzonego podpisu elektronicznego (taki dokument jest identyczny z dostarczeniem wniosku do gminy i otrzymaniem potwierdzenia odbioru). W obu przypadkach poprosiłem o skan dokumentów i przesłanie ich na adres e-mail podany we wniosku.

O postępach będę Was informował na bieżąco.

Ankieta nt. jakości stron internetowych - ostatnia szansa

opublikowane: 2 kwi 2013, 08:31 przez Robert Swiecki

Pod koniec tygodnia opublikujemy wyniki ankiety nt. jakości stron internetowych Gminy Izbica i Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Do dzisiaj zagłosowało już ok 20 osób, a na pewno jeszcze kilka głosów uda się uzyskać. Wystarczy kliknąć tutaj.

Z wynikami ankiety zapoznamy włodarzy urzędów gmin i starostwa, co być może będzie impulsem, który rozpocznie proces modernizacji stron.

Droga Dworzyska-Wólka Orłowska do remontu

opublikowane: 25 mar 2013, 21:32 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 25 mar 2013, 21:35 ]

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji przetargowej dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) - Latyczów - Dworzyska - Wał - Wólka Orłowska od km 0+350 do km 8+031”.

Treść ogłoszenia można znaleźć tutaj.

Bezpieczeństwo w Gminie

opublikowane: 25 mar 2013, 21:08 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 25 mar 2013, 21:12 ]

Ostatnie tygodnie obfitowały w wydarzenia związane z bezpieczeństwem w Gminie:
  • Nowy Tydzień podał, że podczas jednej z izbickich imprez karaoke, w nocy z 3 na 4 marca, goście z gminy Rudnik posprzeczali się z „lokalsami”, przez co cztery osoby wylądowały w szpitalu,
  • Ten sam Nowy Tydzień podaje, że 26. lutego, w Ostrzycy, dwóch mieszkańców Krasnegostawu wdało się w bójkę z mieszkańcem tej miejscowości. Mieszkaniec Ostrzcy musiał zaliczyć krótką wizytę w szpitalu,
  • Tygodnik Zamojski podaje, że spłonął bar Dąbrowa. Nikt nie ucierpiał, ale budynek jest kompletnie zniszczony,
  • Z bardziej pozytywnych informacji, policjanci odwiedzili Szkołę Podstawową w Wirkowicach, gdzie p. aspirant Anna Podgórska z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie rozmawiała z uczniami klas 0 - III, następnie klas IV - VI na temat właściwego, bezpiecznego zachowywania się uczniów w szkole i poza nią.

„Ona tańczy dla mnie” w Wirkowicach

opublikowane: 23 mar 2013, 15:19 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 23 mar 2013, 15:19 ]

SP Wirkowice, początek marca. Młode talenty :)


Środki Europejskiego Funduszu Społecznego rozdzielone

opublikowane: 22 mar 2013, 16:22 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 22 mar 2013, 16:23 ]

Portal Chełm - Nasze Miasto podaje, że środki na rozwój i upowszechnianie tzw. integracji społecznej w gminach i miastach z Europejskiego Funduszu Społecznego zostały już rozdzielone. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy z/s w Tarnogórze dostał 160 tys. zł. i jest to kwota największa w regionie.

Ośrodek realizuje program „Jestem bezrobotny, wykorzystam szansę”, w którym w zeszłym roku uczestniczyło 27 osób z terenu Gminy. Opis tegorocznego programu pojawi się zapewne niedługo na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Oceń strony internetowe Gmin i Starostwa

opublikowane: 22 mar 2013, 10:14 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 22 mar 2013, 15:00 ]

Zachęcamy Was do ocenienia stron internetowych naszych instytucji samorządowych: Gminy Izbica oraz Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Aby Wasze oceny miały punkt odniesienia, prosimy także, byście ocenili także strony internetowe Gmin, które sąsiadują z Izbicą tj.: Gorzkowa, Krasnegostawu, Kraśniczyna, Nielisza, Rudnika, Skierbieszówa i Starego Zamościa (ale nie jest to wymagane). Have fun! Pamiętajcie, nie oceniajcie tylko wyglądu, ale także zawartość (głównie zawartość)!

Wyniki ogłosimy wkrótce, zaś wnioski prześlemy włodarzom Urzędu Gminy.

PS. Link do formularza znajdziecie także tutaj, a o samym temacie możecie podyskutować na naszym forum.


Nagrodzony projekt ochrony roślinności w Zalesiu

opublikowane: 22 mar 2013, 09:16 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 22 mar 2013, 09:49 ]

Pan Zenon Rusztyn został nagrodzony Lubelską Nagrodą Ekologiczną „Suseł 2012”, za inicjatywę aktywnej ochrony murawy kserotermicznej w Zalesiu k. Izbicy. Więcej informacji na stronie NGO. Gratulujemy!

Stanowisko roślinności kserotermicznej (stepowej) jest jednym z pomników przyrody w gm. Izbica, o powierzchi ok. 1 ha. Drugie takie w naszej gminie znajduje się w Tarnogórze. Listę pomników przyrody w naszej gminie możecie znaleźć w dziale Atrakcje.

Opis nominacji: Pan Zenon Rusztyn z własnej inicjatywy, na własny koszt wyciął krzewy na ok. 30 arach murawy kserotermicznej objętej ochroną w formie pomnika przyrody znanego pod nazwą „Zalesie” k. Izbicy. Bogata gatunkowo murawa kserotermiczna będąca stanowiskiem wielu gatunków rzadkich i chronionych (m.in. ostrożnia pannońskiego Cirsium pannonicum, marzanki barwierskiej Asperula cynanchica, głowienki wielkokwiatowej Prunella grandiflora, astra gawędki Aster amellus, omanu wąskolistnego Inula ensifolia) opisywana była w literaturze już w latach 60-tych. W latach 80-tych została objęta ochroną prawną w formie pomnika przyrody. Jednak zaprzestanie użytkowania muraw (wypasu) spowodowało nadmierny rozwój krzewów. Rozrastające się krzewy zacieniają światłolubne gatunki, uniemożliwiają im wzrost i rozwój, co w konsekwencji prowadzi do ich zaniku. Mimo objęcia ochroną prawną na terenie pomnika przyrody nie były prowadzone konieczne do utrzymania muraw zabiegi ochrony czynnej. Murawą „zaopiekował się” właściciel gruntu, na którym jest ona położona – p. Zenon Rysztyn. Wycięcie krzewów przyczyniło się do zachowania jednej z coraz rzadszych na Lubelszczyźnie muraw reprezentujących typowo wykształcony zespół roślinny Inuletum ensifoliae

Język ruski

opublikowane: 21 mar 2013, 12:59 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 21 mar 2013, 16:20 ]

Izbica od końca XIV w. (po raz pierwszy ją wzmiankowano w roku 1419), od czasu, gdy tereny te przyłączono na stałe do Polski, leżała w powiecie krasnostawskim (Districtus Crasnostaviensis), ziemi chełmskiej (Terrae Chełmensis), województwie ruskim. I wcale nie mówiono tu wtedy językiem polskim, ale, uwaga, ruskim. Zasięg języka ruskiego w roku 1389 znajdziecie na obrazku, który znajduje się tutaj.

Język ruski, nazywany dziś starobioałoruskim, albo staroukraińskim, to język Wielkiego Księstwa Litewskiego (obecnych terenów Litwy, Białorusi, zachodniej Ukrainy, oraz do konca XIV w., kiedy to królowa Jadwiga przyłączyła Chełm do Korony, ziemi chełmskiej), oraz średniowiecznej Mołdawii. Przetrwał w bardziej powszechnym użyciu w WKL do ok. XVII, kiedy został stopniowo zastapiony jęz. polskim.

Wprawdzie był zapisywany cyrylicą, ale następujący tekst to transkrypcja na łącinę listu podkancelrzego litewskiego, Sapiehy, do króla Władysława III. Zapewne stąd bierze się nasze zaciąganie, które wypominają nam mieszakńcy innych obszarów Polski :).

"Najasniejszomu panu, panu Żigimontu Tretiemu [...] Byli tyje czasy, najasniejszyj miłostiwyj hospodaru korolu, koli w tom zhromażenju a pospolitowanju ludskom, kotoroje my reczju pospolitoju nazywajem, nie prawom jakim opisanym abo statutom, ale tolko swoim zdanjem i upodobanjem władnost' swoju hospodary i koroli toho swieta nad ludmi rostiehali. Ale iż czastokrot' ot pristojnoje swojeje powinnosti otstupowali, a, na swoj tołko pożytok reczy natiehajuczi, o społnoje dobroje wsich mało dbali, ottul to było urosło, że ludi, brydieczysie ich panowaniem i zwirchnostiu i nie hospodarmi, ale tyranami onyje nazywajuczy, na samom tolko statutie i prawie opisanom wsie biespieczenstwo i dobroje reczy pospolitoje zasażali. A proto on wielikij i zacnyj fiłozof hreczeskij Arystotieles powiedił, że tam bellua, a po-naszomu dikoje zwiera, panujet', hdie czołowiek wodłuh upodobanja swojeho władnost' swoju rostiehajet', a hdie opiat' prawo abo statut horu majet', tam sam boh wsim władniet'."

Harlem Shake w Izbicy

opublikowane: 21 mar 2013, 11:00 przez Robert Swiecki   [ zaktualizowane 21 mar 2013, 11:06 ]

Bez zbędnego komentarza... :) Dyskusja na forum.
 

Harlem Shake Izbica #1

Harlem Shake Izbica #2

161-170 of 217